Vi vil sikre en fair fordeling af tosprogede gymnasieelever

Danske Regioner er klar til at sikre en fair fordeling af gymnasieelever med hensyn til lokale forhold, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman, der samtidig advarer mod at indføre gymnasiedistrikter, som vil sætte den velfungerende elevfordeling over styr.

Indlæg af Stephanie Lose og Ulla Astman, formand og næstformand i Danske Regioner bragt i Altinget d. 22. november 2018. 

Flere steder i Danmark er der gymnasier med en uforholdsmæssig høj andel tosprogede elever.

Det er et samfundsmæssigt problem, som vi skal have gjort noget ved, og som det ikke er rimeligt at bede institutionerne om at løse på egen hånd.

Derfor var vi også glade for at kunne læse i Altinget, at Venstre, Socialdemokraterne, SF og Radikale er klar til at give regionerne ansvaret for fordelingen af tosprogede elever, hvis gymnasierne ikke selv kan blive enige.

Først og fremmest vil vi gerne takke for tilliden. Det viser os, at begge sider af Folketinget anerkender, at regionerne kan tage politisk ansvar for at levere en fair og lokalt forankret fordeling af gymnasieeleverne – også de tosprogede.

Lokale fordelingsregler til lokale udfordringer

I regionerne lytter vi til de lokale gymnasier. Rektorer og regionale politikere sidder i de regionale fordelingsudvalg og beslutter elevfordelingen, for sammen har vi det lokale kendskab, som gode løsninger bygger på.

Men vi også parate til at tage det nødvendige politiske ansvar og finde en løsning, når gymnasiernes egen dialog går i hårknude.

Det anerkender rektorerne selv, og det er i øvrigt helt forståeligt, for med selvejet har elevfordelingen store økonomiske konsekvenser for hvert gymnasium.

Derfor er vi glade for, at både blå og røde partier peger på, at regionsrådet skal træde til og fastsætte lokale regler, hvis rektorerne er uenige.

Det kan for eksempel være at fordele ansøgerne fra et bestemt boligkvarter jævnt ud på områdets gymnasier, så alle modtager en bestemt procentdel, frem for at ét gymnasium får alle ansøgerne.

Det har allerede fungeret i Århus, hvor Region Midtjylland tog ansvaret i en tid med stor uenighed om tosprogede elever blandt gymnasierne. Om reglen skal i brug andre steder, kommer dog helt an på den konkrete lokale udfordring.

Derudover er det også vigtigt, at elevfordelingen fremover ikke kun gælder STX og HF, men også HHX og HTX.

Når unge i dag søger på kryds og tværs af alle fire uddannelser, er vi i regionerne nødt til at kunne tage dem alle med i ligningen for at sikre en fair elevfordeling.

Lad os ikke sætte succeserne over styr

Vi advarer samtidig imod at haste drastiske løsninger som gymnasiedistrikter igennem. Det vil sætte den nuværende og – i store træk – velfungerende elevfordeling over styr og kan ramme tusindvis af unge.

Gennemføres forslaget uden et grundigt forarbejde, kaster vi de elever, som skal søge ind på gymnasiet næste år, ud på usikker grund.

Vi risikerer, at langt færre elever får plads på deres ønskegymnasium og ikke kan gennemskue, hvad der ligger til grund for fordelingen. Her skal vi huske, at vi også har et ansvar for de unges retssikkerhed.

I dag fordeler vi eleverne efter afstand. Det giver gennemsigtighed for de unge og betyder, at 95 procent i dag får deres førsteprioritet opfyldt. Det er vi stolte af, for det vidner om et godt samarbejde mellem regionerne og rektorerne.

Vi opfordrer til, at de objektive afstandskriterier bliver fastholdt, og at undervisningsministeren lytter til sine kollegaer på Christiansborg, når de siger, at de lokale rektorer og regionsrådspolitikere bedst kan finde løsningen, der passer til den lokale udfordring.

I regionerne er klar vi til at tage opgaven på os og gå i dialog med Folketinget om, hvordan vi kan tage ansvar for at sikre en god fordeling af gymnasieeleverne – også de tosprogede. Vi skylder de unge en fair fordeling.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Stephanie Lose (1)
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Ulla Astman,
1. næstformand, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Ulla Astman ny
Læs mere

Relaterede nyheder

Undervisnings-ministerens halve løsning hjælper ikke de mindre gymnasier

Med sin beslutning om at se bort fra dele af regionernes indstillinger om kapacitetslofter på en række større gymnasier skaber undervisningsministeren usikkerhed om de mindre gymnasiers fremtid.

Læs mere

Færre ansøgere kan true udkantsgymnasierne

Antallet af unge, der søger ind på det almene gymnasium, er faldet med næsten 2 procent siden sidste år. Udviklingen afspejler de faldende ungdomsårgange og kan give mange unge længere i skole, hvis det lokale gymnasium lukker. Der er brug for et samlet regionalt ansvar for ungdomsuddannelserne, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Ungdomsuddannelser i sundhedsreformens vold

Vi er helt uenige i regeringens forslag i sundhedsreformen. På uddannelsesområdet er der ikke brug for mere centralisering af beslutningskompetencen, skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, sammen med formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Ole Heinager, og formand for Balance Danmark, Kim Ruberg.

Læs mere

Unge skal have en fælles start på ungdomsuddannelserne

Tusindvis af unge risikerer at få længere til en ungdomsuddannelse, og samtidig ved for mange unge for lidt om erhvervsuddannelserne. Derfor foreslår Danske Regioner i nyt udspil, at alle unge fremover skal starte deres ungdomsuddannelse på samme fælles grundforløb. ”Det vil give de unge muligheden for at stifte bekendtskab med hele paletten af ungdomsuddannelser i et fælles miljø”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere