Gå til indhold

Økonomiforhandlinger

Vi får flere ældre, og de lever længere

81,2 år. Så længe lever en gennemsnitlig dansker. Vi lever i dag over fire år længere, end vi gjorde ved årtusindskiftet. Det viser nye tal fra OECD. Sammenlignet med andre vesteuropæere lever vi - ligesom tyskerne - dog stadig lidt kortere.

En dansk kvinde bliver i gennemsnit 83,1 år, og en dansk mand 79,2 år, ifølge den netop offentliggjorte internationale sammenligning fra OECD. For første gang blev vi i 2017 over 81 år i gennemsnit.

Bedre behandling af kræft og hjertesygdomme

Den højere levealder hænger blandt andet sammen med, at hjerte- og kræftoverlevelsen de senere år er forbedret væsentligt.

En tredjedel færre døde forrige år som følge af hjertesygdom sammenlignet med i 2007, og når det gælder kræft, døde 13 procent færre i forhold til ti år før.

- Det er glædeligt, at vi er blevet bedre til at behandle, og at vi nu bliver ældre end nogensinde. Sundhedsvæsenet lægger sig i selen for, at også de sidste år af vores liv bliver så gode som muligt, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

- Regionerne har stort fokus på, at de gode takter på fx kræft- og hjerteområdet fortsætter: Hospitalerne arbejder konstant på at få patienter igennem kræftpakkerne til tiden, og for nylig foreslog Danske Regioner, at der oprettes særlige hjerterum, fx i sundhedshuse, for at tilbyde landets mange hjertepatienter bedre kontrol tæt på deres bopæl.

- Heldigvis får vi også hele tiden nye behandlingsmuligheder og bedre medicin, der kan hjælpe patienterne. Men vi skal huske, at gode lange liv koster ekstra ressourcer til sundhedsvæsenet – især i alderdommen, tilføjer Stephanie Lose.

Spanien og Schweiz fører

Nok lever vi længere end førhen og haler ind på andre nationer. Men mange års stort tobak- og alkoholforbrug blandt danskerne betyder, at vi stadig ligger i den lave ende internationalt set.
Stephanie Lose hæfter sig ved, at en spanier og en schweizer ifølge OECD i gennemsnit lever over to år længere, end vi gør herhjemme.

- For at få endnu flere sunde leveår herhjemme, vil Danske Regioner derfor fortsat styrke forebyggelse. Det sker fx gennem vores deltagelse i samarbejdet "Røgfri Fremtid", siger Stephanie Lose.

Hun opfordrer politikerne på Christiansborg til at hæve tobakspriserne, så en pakke cigaretter kommer til at koste 80 kroner - dobbelt så meget som i dag. Og sidst - men ikke mindst - håber Stephanie Lose, at Folketinget følger Danske Regioners anbefaling og hæver aldersgrænsen for unges køb af al slags alkohol til 18 år.

Mange flere bliver over 80 i fremtiden

De kommende år bliver der flere ældre danskere: I år er der 265.000 over 80 år i Danmark. I 2025 vil det tal være steget til 344.000, viser tal fra Danmarks Statistik. 

- Det lægger et voldsomt pres på vores sundhedsvæsen. Næste år har vi brug for to milliarder ekstra, hvor over en milliard alene skyldes den aldrende befolkning. De ældre har krav på bedst mulig behandling og omsorg, og derfor er politikerne på Christiansborg nødt til at prioritere området, pointerer Stephanie Lose.

Læs mere:

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere