Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Flere medarbejdere i regionerne skal på fuld tid

En ny stor fælles indsats, aftalt mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner, skal sikre, at en større andel af de regionale medarbejdere kommer på fuld tid.

Det helt centrale i indsatsen er at få omdannet de regionale arbejdspladser fra deltids- til fuldtidsorganisationer, hvor det fremover bliver normen at være ansat på fuldtid.

Der er dermed tale om en langsigtet indsats, som kræver en stor forandringsvilje og engagement centralt og på de enkelte arbejdspladser. Målsætningen er bl.a., at alle stillinger som udgangspunkt opslås på fuldtid og med særlig fokus på de nyuddannede.

I dag er ca. 39 procent af medarbejderne på deltid, og omfanget varierer mellem faggrupper.

- Indsatsen for at skaffe kvalificeret arbejdskraft i fremtiden er en af de største udfordringer for vores sundhedsvæsen. Det er derfor helt centralt, at vi anvender vores arbejdskraft bedre, og at flere medarbejdere får mulighed for at være ansat på fuldtid. Det vil i sidste ende også komme vores mange patienter til gavn, så det er glædeligt, at de faglige organisationer bakker op om denne væsentlige dagsorden, siger Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg.

Indsatsen for at øge andelen af fuldtidsbeskæftigede sættes i gang med respekt for, at medarbejdere, der på grund af forskellige livssituationer, ønsker at være på deltid i en periode, stadig skal have mulighed for det.

- Mange kvinder er på deltid. En ansættelse på deltid har ikke kun betydning for lønnen. En ansættelse på deltid har også betydning for pensionen. Et arbejdsmarked, hvor fuldtid er normen, vil medvirke til at fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet. Det får økonomisk betydning i form af en højere livsløn og højere pensionsindbetaling for de medarbejdere, som bliver ansat på fuldtid. Et arbejdsmarked, hvor fuldtid er normen, med mulighed for deltid, skal gå hånd i hånd med et sundt arbejdsmiljø for de ansatte, siger formanden for Forhandlingsfællesskabet Mona Striib.

Den nye indsats omfatter alle regionale arbejdspladser, og der er derfor behov for forskellige lokale løsninger, når arbejdspladserne skal ændres fra deltids- til fuldtidsorganisationer. Indsatsen tager udgangspunkt i de fælles udfordringer, den lokale forandringsvilje, det lokale engagement samt hensynet til det gode arbejdsmiljø.

Indsatsen omfatter alle faggrupper på de regionale arbejdspladser og løbes i gang i begyndelsen af 2020.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ole Lund Jensen, forhandlingschef
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 8143
M: 2172 8197
E: olj@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

På akutafdelingen i Horsens mangler de ingen sygeplejersker

En målrettet indsats for at få sluset nye medarbejdere ind og give sygeplejerskerne medindflydelse på planlægningen af deres vagter har totalt vendt situationen på akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens. Her er alle stillinger besat, og man får endda uopfordrede ansøgninger.

Læs mere

818 flere sygeplejersker siden juni

Kurven over antallet af sygeplejersker i regionerne er vendt. Fra juni til september 2022 er der sket en fremgang i antallet af sygeplejersker på 818. Ifølge Danske Regioner tyder det på, at faldet i sygeplejersker er stoppet. Og at den massive indsats for at tiltrække og fastholde sygeplejerskerne er begyndt at bære frugt.

Læs mere

Regionerne er klar til at sætte en ny udviklingsdagsorden for sundhedsvæsenet

Hvis vi vil holde fast i et sundhedsvæsen, der bare nogenlunde kan levere på behandlingsbehovet, kræver det vilje til at investere i den radikale innovation af det. Derfor bør sundhedsdagsordenen for en ny regering også være en investerings- og reformdagsorden, mener Danske Regioner.

Læs mere

De tungeste vagter skal fordeles på flere skuldre

Alle regioner arbejder med at sprede de hårdeste vagter på flere medarbejdere, så de enkelte medarbejdere skal tage færre at de mindst attraktive vagter, aften- natte og weekendvagterne. Fokus skal være mere på individuelle behov og mindre på samme vagtrul for alle, siger Danske Regioners næstformand, Stephanie Lose.

Læs mere