Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Flere medarbejdere i regionerne skal på fuld tid

En ny stor fælles indsats, aftalt mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner, skal sikre, at en større andel af de regionale medarbejdere kommer på fuld tid.

Det helt centrale i indsatsen er at få omdannet de regionale arbejdspladser fra deltids- til fuldtidsorganisationer, hvor det fremover bliver normen at være ansat på fuldtid.

Der er dermed tale om en langsigtet indsats, som kræver en stor forandringsvilje og engagement centralt og på de enkelte arbejdspladser. Målsætningen er bl.a., at alle stillinger som udgangspunkt opslås på fuldtid og med særlig fokus på de nyuddannede.

I dag er ca. 39 procent af medarbejderne på deltid, og omfanget varierer mellem faggrupper.

- Indsatsen for at skaffe kvalificeret arbejdskraft i fremtiden er en af de største udfordringer for vores sundhedsvæsen. Det er derfor helt centralt, at vi anvender vores arbejdskraft bedre, og at flere medarbejdere får mulighed for at være ansat på fuldtid. Det vil i sidste ende også komme vores mange patienter til gavn, så det er glædeligt, at de faglige organisationer bakker op om denne væsentlige dagsorden, siger Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg.

Indsatsen for at øge andelen af fuldtidsbeskæftigede sættes i gang med respekt for, at medarbejdere, der på grund af forskellige livssituationer, ønsker at være på deltid i en periode, stadig skal have mulighed for det.

- Mange kvinder er på deltid. En ansættelse på deltid har ikke kun betydning for lønnen. En ansættelse på deltid har også betydning for pensionen. Et arbejdsmarked, hvor fuldtid er normen, vil medvirke til at fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet. Det får økonomisk betydning i form af en højere livsløn og højere pensionsindbetaling for de medarbejdere, som bliver ansat på fuldtid. Et arbejdsmarked, hvor fuldtid er normen, med mulighed for deltid, skal gå hånd i hånd med et sundt arbejdsmiljø for de ansatte, siger formanden for Forhandlingsfællesskabet Mona Striib.

Den nye indsats omfatter alle regionale arbejdspladser, og der er derfor behov for forskellige lokale løsninger, når arbejdspladserne skal ændres fra deltids- til fuldtidsorganisationer. Indsatsen tager udgangspunkt i de fælles udfordringer, den lokale forandringsvilje, det lokale engagement samt hensynet til det gode arbejdsmiljø.

Indsatsen omfatter alle faggrupper på de regionale arbejdspladser og løbes i gang i begyndelsen af 2020.