Gå til indhold

Psykiatri

Arbejde om psykisk sygdom kræver mere tid

Den arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til behandling af mennesker med svær psykisk sygdom, har bedt om mere tid.

Der blev i foråret nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde anbefalinger til indsatser for mennesker med svær psykisk sygdom.

Baggrunden for arbejdsgruppen var rapporten ”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?”. Rapporten fokuserede på risikofaktorer i sammenhængen mellem forbrydelser begået af psykisk syge og den behandling og støtte, de havde modtaget op til forbrydelsen.

På baggrund af rapportens konklusioner fik arbejdsgruppen til opgave inden sommerferien at udarbejde anbefalinger, der kan forbedre behandlingen og indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser. Gruppen består af repræsentanter fra den regionale psykiatri, Kriminalforsorgen samt foreningen SIND.

Der er tale om en opgave med komplekse problemstillinger, hvilket kræver grundige diskussioner, da både indsatser og løsninger går på tværs af sektorer. På den baggrund har formand for arbejdsgruppen, Anders Meinert Pedersen, der også er lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, på arbejdsgruppens vegne meddelt, at arbejdsgruppen ønsker mere tid til at færdiggøre arbejdet.

- Vi står med en meget væsentlig opgave, og det er vigtigt for patienterne, deres pårørende og medarbejderne i psykiatrien, at vores anbefalinger hviler på et solidt fagligt grundlag. Vi kan i arbejdsgruppen se, at vi har brug for lidt mere tid til opgaven, udtaler Anders Meinert Pedersen.

Der planlægges nu en mødeplan, så arbejdsgruppen hurtigst muligt kan færdiggøre sine anbefalinger.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere