Psykiatri

Arbejde om psykisk sygdom kræver mere tid

Den arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til behandling af mennesker med svær psykisk sygdom, har bedt om mere tid.

Der blev i foråret nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde anbefalinger til indsatser for mennesker med svær psykisk sygdom.

Baggrunden for arbejdsgruppen var rapporten ”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?”. Rapporten fokuserede på risikofaktorer i sammenhængen mellem forbrydelser begået af psykisk syge og den behandling og støtte, de havde modtaget op til forbrydelsen.

På baggrund af rapportens konklusioner fik arbejdsgruppen til opgave inden sommerferien at udarbejde anbefalinger, der kan forbedre behandlingen og indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser. Gruppen består af repræsentanter fra den regionale psykiatri, Kriminalforsorgen samt foreningen SIND.

Der er tale om en opgave med komplekse problemstillinger, hvilket kræver grundige diskussioner, da både indsatser og løsninger går på tværs af sektorer. På den baggrund har formand for arbejdsgruppen, Anders Meinert Pedersen, der også er lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, på arbejdsgruppens vegne meddelt, at arbejdsgruppen ønsker mere tid til at færdiggøre arbejdet.

- Vi står med en meget væsentlig opgave, og det er vigtigt for patienterne, deres pårørende og medarbejderne i psykiatrien, at vores anbefalinger hviler på et solidt fagligt grundlag. Vi kan i arbejdsgruppen se, at vi har brug for lidt mere tid til opgaven, udtaler Anders Meinert Pedersen.

Der planlægges nu en mødeplan, så arbejdsgruppen hurtigst muligt kan færdiggøre sine anbefalinger.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Læs mere