Gå til indhold

Årets Borgerinddragende Initiativ

Vi søger en modtager til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020

Alle, der kender til et initiativ med fokus på inddragelse af borgere med en psykisk sygdom og deres pårørende, har nu mulighed for at indstille det til Årets Borgerinddragende Initiativ 2020.

Det er fjerde år i streg, at Danske Regioner uddeler prisen til et initiativ i sundhedsvæsenet, der hver dag gør en forskel i at inddrage patienter og pårørende. I år skal prisen gå til et initiativ i psykiatrien, der i særlig høj grad haft fokus på at sikre en bedre indsats for borgere med psykisk sygdom eller deres pårørende. 

- At Årets Borgerinddragende Initiativ i år skal gå til et initiativ i psykiatrien er helt på linje med, at vi i regionerne har fokus på at forbedre vilkårene for borgerne i psykiatrien. Jeg vil opfordre alle til at indstille et initiativ, der har gjort en forskel for dem, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, der i april kunne overrække sidste års pris til initiativet Den Involverende Stuegang. 

Du kan indstille et initiativ indtil den 8. januar 2020 kl. 12.00.

Prisoverrækkelsen finder sted på Danske Regioners generalforsamling den 2. april 2020.
Her vil vinderen modtage 10.000 kr. Det er penge, der skal gå til at forbedre de fysiske rammer for patienter på afdelingen.

Der vil desuden blive udarbejdet en film om vinderinitiativet. Filmen vil blive vist på Danske Regioners generalforsamling og dermed for 300 mennesker med interesse for bl.a. sundhedsvæsenet. Filmen vil blive lagt på Danske Regioners hjemmeside, ligesom vinderinitiativet frit kan bruge den.

 

Hvad er bedømmelseskriterierne?

Der vil blive lagt vægt på:

• At initiativet er forankret i patiententer eller pårørendes ønsker, behov og ressourcer
• At initiativet er med til at styrke patientens eller pårørendes ressourcer og mestring af sygdom/ livssituation
• At patienters eller pårørendes ønsker, forslag og tilkendegivelser har reel indflydelse på behandling, forløb, beslutninger osv.
• At organisatorisk inddragelse resulterer i reelle tiltag eller forandringer.
• At initiativet skaber ny indsigt og forbedringer som følge af initiativet.

 

 

• At effekten/effekterne af initiativet kan måles eller på anden måde dokumenteres.
• At initiativet er evaluereret eller planlagt evalueret.
• At initiativet har potentiale til at kunne udbredes til andre afdelinger eller hospitaler.

 

FAQ (pdf) 

Indstil et initiativ

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Regioner til regeringen: Bekæmpelse af ulighed i sundhed kræver mange millioner

Borgere i Danmark bør have lige adgang til sundhedsvæsenet – uanset hvor man bor. Sådan lyder meldingen fra Danske Regioner til regeringen under årets økonomiforhandlinger. Konkret foreslås en ulighedspulje på 250 millioner, der skal fordeles til de områder der er hårdest ramt.

Læs mere

Regeringens besparelser rammer skævt

Regionerne bruger en langt mindre andel af deres budget på administration end kommunerne. Alligevel rammes de lige så hårdt af regeringens besparelser på administration. Det er ikke rimeligt, og det vil gå ud over patienterne, mener Danske Regioner.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere