Årets Borgerinddragende Initiativ

Vi søger en modtager til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020

Alle, der kender til et initiativ med fokus på inddragelse af borgere med en psykisk sygdom og deres pårørende, har nu mulighed for at indstille det til Årets Borgerinddragende Initiativ 2020.

Det er fjerde år i streg, at Danske Regioner uddeler prisen til et initiativ i sundhedsvæsenet, der hver dag gør en forskel i at inddrage patienter og pårørende. I år skal prisen gå til et initiativ i psykiatrien, der i særlig høj grad haft fokus på at sikre en bedre indsats for borgere med psykisk sygdom eller deres pårørende. 

- At Årets Borgerinddragende Initiativ i år skal gå til et initiativ i psykiatrien er helt på linje med, at vi i regionerne har fokus på at forbedre vilkårene for borgerne i psykiatrien. Jeg vil opfordre alle til at indstille et initiativ, der har gjort en forskel for dem, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, der i april kunne overrække sidste års pris til initiativet Den Involverende Stuegang. 

Du kan indstille et initiativ indtil den 8. januar 2020 kl. 12.00.

Prisoverrækkelsen finder sted på Danske Regioners generalforsamling den 2. april 2020.
Her vil vinderen modtage 10.000 kr. Det er penge, der skal gå til at forbedre de fysiske rammer for patienter på afdelingen.

Der vil desuden blive udarbejdet en film om vinderinitiativet. Filmen vil blive vist på Danske Regioners generalforsamling og dermed for 300 mennesker med interesse for bl.a. sundhedsvæsenet. Filmen vil blive lagt på Danske Regioners hjemmeside, ligesom vinderinitiativet frit kan bruge den.

 

Hvad er bedømmelseskriterierne?

Der vil blive lagt vægt på:

• At initiativet er forankret i patiententer eller pårørendes ønsker, behov og ressourcer
• At initiativet er med til at styrke patientens eller pårørendes ressourcer og mestring af sygdom/ livssituation
• At patienters eller pårørendes ønsker, forslag og tilkendegivelser har reel indflydelse på behandling, forløb, beslutninger osv.
• At organisatorisk inddragelse resulterer i reelle tiltag eller forandringer.
• At initiativet skaber ny indsigt og forbedringer som følge af initiativet.

 

 

• At effekten/effekterne af initiativet kan måles eller på anden måde dokumenteres.
• At initiativet er evaluereret eller planlagt evalueret.
• At initiativet har potentiale til at kunne udbredes til andre afdelinger eller hospitaler.

 

FAQ (pdf) 

Indstil et initiativ

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere