Gå til indhold

Patienter i psykiatrien er tilfredse med personalets støtte

Det skal være en tryg og god oplevelse at være ambulant patient eller indlagt i psykiatrien i Danmark. Derfor gennemfører regionerne hvert år Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Psykiatrien. Her får personalet ros fra patienterne for at være gode støtter. Samtidigt viser undersøgelsen, at der bør være et skærpet fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor den samlede tilfredshed har oplevet en nedgang på nogle parametre.

- I psykiatrien er det særligt vigtigt, at der er en god dialog mellem dem, der kommer til os for hjælp og behandling, og så personalet. Derfor er jeg stolt over at se, at personalet får ros for at være en god støtte i en tid, der for mange mennesker er svær, siger formanden for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg Sophie Hæstorp Andersen. 

Et af hovedresultaterne i den netop offentliggjorte undersøgelse fra DEFACTUM er, at patienterne i psykiatrien generelt udtrykker, at de er meget tilfredse med den støtte og opbakning, som de møder fra personalet. På tværs af patient- og forældregrupper er spørgsmålet til, om personalet har sat sig ind i sygdomsforløbet ved samtaler, et af de spørgsmål, som har en høj gennemsnitlig tilfredshed.
For de indlagte børn og unge i psykiatrien er det også kontakten med personalet, som får de højeste tilfredshedsgennemsnit. Det samme gør gældende for de indlagte voksne patienter.

Flere bliver behandlet i psykiatrien

Vi behandler flere og flere i psykiatrien i Danmark. Antallet af patienter i både den almene psykiatri og i børne- og ungepsykiatrien er steget med 20.000 på de seneste fem år.

Sophie Hæstorp Andersen glæder sig derfor især over, at niveauet for tilfredsheden blandt ambulante patienter i den almene psykiatri i Danmark er steget så 85 procent i 2019 svarer at de "i meget høj grad" eller "i høj grad" er tilfredse med kontakten til psykiatrien. Også forældre til ambulante patienter har en markant større tilfredshed i 2019 sammenlignet med 2018.

- Det er også en ros, som jeg meget gerne vil sende videre til alle medarbejderne, der leverer et flot stykke arbejde, så mennesker med psykiske sygdomme føler sig taget godt imod i psykiatrien, siger hun.

Alle skal være tilfredse med behandling

Regionerne bruger resultaterne i undersøgelsen i arbejdet med at gøre forholdende i psykiatrien endnu bedre. Et af fokuspunkterne i regionerne fremadrettet er derfor særligt rettet mod indsatsen over for de indlagte patienter i børne- og ungepsykiatrien, hvor udviklingen i tilfredsheden for seks ud af 23 spørgsmål er gået den forkerte vej siden sidste års undersøgelse.
Det er noget, som bliver taget meget alvorligt, understreger Sophie Hæstorp Andersen:

- Vi har et stort ansvar for, at alle børn og unge i psykiatrien er tilfredse med deres behandling. Derfor skal vi undersøge, hvad der ligger til grund for tilbagegangen, så vi kan sætte aktivt ind, siger hun.

Om undersøgelsen

LUP Psykiatri er en årlig landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser. Det er de fem regioner, der står bag undersøgelsen. I alt har 12.430 patienter og forældre fordelt på 421 ambulatorier og sengeafsnit besvaret spørgeskemaet, der ligger til grund for undersøgelsen. Undersøgelsen i 2019 dækker følgende: ambulante og indlagte patienter, forældre til patienter (B&U). 

Læs mere

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere