Gå til indhold

Medicin

Medicinrådet tager ny metode i brug

Medicinrådets nye metode er nu vedtaget af bestyrelsen i Danske Regioner. Lægemiddelvirksomheder skal bruge QALY-værdier, der er baseret på begrebet ”kvalitetsjusterede leveår”, når effekten af nye præparat skal vurderes af rådet.

Medicinrådet kan bruge QALY til at sammenligne forskellige lægemidlernes effekt og pris. I lande som England, Norge og Sverige bruges QALY-metoden allerede.

Den endelige godkendelse er sket, efter at Danske Regioner har haft både metode- og procesvejledningerne i høring, og tilbagemeldingerne har overordnet vist bred opbakning. Desuden har fagfolk samt virksomheds- og patient-repræsentanter fulgt arbejdet.

Bred inddragelse

-Vi har sikret et grundigt forarbejde med en bred inddragelse, så indførelsen af den nye metode sker på den bedst mulige måde, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Vejledningerne præciserer den nye proces, der forlænger sagsbehandlingstiden fra 12 til 16 uger.
-Vi vil dog stadig være blandt de lande, der har hurtig sagsbehandling, påpeger Stephanie Lose.

Flere parametre end QALY indgår

QALY bliver ikke det eneste parameter til de samlede vurderinger af nye lægemidler. Rådet skal fortsat inddrage principper vedtaget af Folketinget og principper om alvor og forsigtighed. Og hvis QALY-værdier ikke kan beregnes, fordi der -fx ved sjældne sygdomme- kun er sparsomme data, skal de tilgængelige data og vurderinger fortsat kunne bruges til vurderinger.

-QALY-metoden vil være med til at sikre gennemsigtige afgørelser på tværs af sygdomsområder. Vi ser frem til, at Medicinrådet får hjælp fra metoden til at vurdere ny medicin, som patienter kan få gavn af, siger Stephanie Lose.
Medicinrådet vil benytte den nye metode til vurdering af ny medicin fra årsskiftet.

 Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 40 20 20 58
E: tee@regioner.dk

Mirja Kløjgaard, seniorkonsulent/teamleder
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
M: 61 67 48 48
E: mjk@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere