Gå til indhold

Overenskomstforhandlinger

Tusindvis af udskudte behandlinger vækker bekymring

Patienterne i sundhedsvæsenet har siden sygeplejerskestrejkens start fået udskudt mere end 55.000 ambulante kontakter og knap 9.000 kirurgiske indgreb. Det viser nye tal fra regionerne. Danske Regioners bestyrelse ser på konsekvenserne med stor alvor og ønsker konflikten stoppet hurtigst muligt.

Siden sygeplejerskestrejken brød ud, er der samlet set blevet udskudt 55.718 ambulante kontakter og 8.949 kirurgiske indgreb. Det viser den nyeste ugentlige opgørelse fra regionerne over strejkens konsekvenser for patienterne.

Senest er der i uge 32 blevet udskudt 8.231 ambulante kontakter og 1.471 kirurgiske indgreb. Det er dobbelt så mange som ugen før.

Udviklingen vækker stor bekymring hos formand for Danske Regioners løn- og praksisudvalg og chefforhandler, Anders Kühnau:

- Vi står i en rigtig trist situation, hvor tusindvis af danskere har fået udskudt deres operation eller undersøgelse, og i Danske Regioners bestyrelse ser vi på situationen med stor alvor. Konflikten har kørt i lang tid, og det har desværre mærkbare konsekvenser for patienterne og deres pårørende, siger han og fortsætter:

- Selvom vores nødberedskaber tager hånd om alle dem, der står i kritiske og livstruende situationer, vokser omkostningerne for patienterne uge for uge. Samtidig får strejken stor indflydelse på sundhedsvæsenet langt ind i efteråret, fordi alle de mange udskudte behandlinger skal indhentes ved siden af alt det andet, som hver dag skal løses på hospitalerne.

Brug for at kende sygeplejerskernes krav
Sygeplejerskestrejken brød ud den 19. juni 2021, da Dansk Sygeplejeråds (DSR) medlemmer nedstemte det mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen, som Danske Regioner og DSR havde sagt ja til. Inden da blev den oprindelige overenskomstaftale mellem Danske Regioner og DSR også nedstemt af DSR’s medlemmer.

Siden da har DSR ikke meddelt Danske Regioner, hvad deres krav til en ny aftale er. Derfor har Anders Kühnau også på nuværende tidspunkt svært ved at se en løsning ved overenskomstbordet for sig:

- To gange i år er vi blevet enige med Dansk Sygeplejeråd om en ny overenskomstaftale. To gange har deres medlemmer stemt nej. Hvis vi skal kunne løse konflikten ved overenskomstbordet, har vi derfor brug for at vide, hvad Dansk Sygeplejeråd vil. De må være de nærmeste til at vide, hvad deres medlemmer vil stemme ja til, siger Anders Kühnau. Han afslutter:

- Uden realistiske og konkrete krav fra DSR er en forhandlet løsning ikke mulig, og derfor er situationen fastlåst. Det er trist, for i Danske Regioners bestyrelse ser vi gerne konflikten stoppet hurtigst muligt af hensyn til patienterne. Vores dør er dog altid åben, hvis DSR skulle komme på andre tanker.

Overblikket over strejkens konsekvenser for patienterne i de fem regioner kan findes her:

Det skal bemærkes, at en stor andel af de kirurgiske indgreb foretages ambulant, hvor patienten ikke bliver indlagt, men kommer hjem samme dag. Det betyder, at de ambulante kirurgiske indgreb både tæller med i opgørelsen af udskudte ambulante kontakter og i udskudte kirurgiske indgreb.    

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør
Direktion
M: 2917 0271
E: rmf@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Billede af Anders Kühnau.
Læs mere

Relaterede nyheder

Ny overenskomstaftale på plads: Praktiserende speciallæger skal tættere på patienterne

RLTN og FAPS har forhandlet en ny overenskomstaftale for de praktiserende speciallæger på plads. Aftalen gælder for perioden 2022-26 og sikrer blandt andet et betydeligt økonomisk løft, bedre speciallægedækning i yderområder, øget tilgængelighed for patienterne og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Nationale mål: Flere områder udvikler sig positivt

Flere områder af sundhedsvæsenet har udviklet sig positivt. Det viser årets statusrapport for de nationale mål for sundhedsvæsenet. Blandt andet er hjertedødeligheden faldende, kræftoverlevelsen stiger og flere overlever hjertestop på hospitalerne. COVID-19 epidemien har dog betydning for mange af målepunkterne, og årets statusrapport skal ses i det lys.

Læs mere

Kronik: Lad os styrke hjælpen til nyt liv

I takt med at ufrivillig barnløshed bliver mere udbredt, er det ikke længere nok at være dygtige til at redde liv – vi skal også blive endnu bedre til at hjælpe par og kvinder med at skabe nyt. Det skriver Stephanie Lose og Ulla Astman i en fælles kronik om Danske Regioners nye fertilitetsudspil.

Læs mere

Regionerne går nu i gang med at indkalde til udskudte aftaler

Folketinget har fredag besluttet at gribe ind i sygeplejerskernes strejke. Derfor vil konflikten ophøre lørdag. Patienter, der har måtte vente på deres aftale med sundhedsvæsenet, vil komme til hurtigst muligt.

Læs mere