Gå til indhold

Økonomi

Økonomiaftalen for 2022 er på plads

Danske Regioner og regeringen har indgået aftale om regionernes økonomi for 2022. Med aftalen får regionerne 1,2 milliarder ekstra til at drive sundhedsvæsenet og 3,35 milliarder til investeringer i udstyr, IT og bygninger.

Danske Regioner og regeringen har landet en aftale om regionernes økonomiske rammer i 2022. Aftalen betyder, at regionerne får 1,2 milliarder ekstra til driften af sundhedsvæsenet til næste år.

Aftalen er indgået efter lange og hårde forhandlinger, fortæller formand for Danske Regioner, Stephanie Lose:

- Vi har kæmpet med næb og kløer for hver en krone ekstra til sundhedsvæsenet, og det er positivt, at vi med aftalen sikrer 1,2 milliarder kroner ekstra til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere. Det er dog ingen hemmelighed, at forhandlingerne har været svære, og at regeringens udgangspunkt har været stramme økonomiske rammer. I det lys har aftalen været det muliges kunst.

Stephanie Lose understreger, at presset på ressourcerne i sundhedsvæsenet derfor også bliver stort i 2022, blandt andet på grund af stigende udgifter til medicin og nye behandlingstilbud. Der vil derfor igen næste år være brug for at prioritere skarpt og arbejde med at sikre mere sundhed for pengene.

Investeringer i medico-udstyr og digitale løsninger
Aftalen medfører desuden, at regionernes anlægsniveau i 2022 bliver på i alt 7,35 milliarder kroner. Heraf er fire milliarder kroner det forventede afløb på kvalitetsfondsbyggerierne, og det betyder, at regionerne i 2022 vil have 3,35 milliarder kroner til at renovere bygninger samt købe nyt udstyr og IT.

- Skal vi fortsat kunne tilbyde patienterne den bedst mulige behandling, er der brug for, at vi kan udskifte det apparatur og IT på hospitalerne, der har udtjent sin værnepligt. Derfor er det positivt, at vi med aftalen får en anlægsramme, som giver os mulighed for at foretage investeringer i nyt medicoteknisk udstyr og forny vores digitale infrastruktur, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Styrket forsvar mod hackerangreb
Det er blandt andet aftalt, at regionerne får 50 millioner kroner til at styrke cybersikkerheden i sundhedsvæsenet, så man er bedst muligt rustet til angreb fra hackere.

- Som borger skal man være tryg ved, at ens personlige oplysninger er i sikre hænder, og som patient og medarbejder skal man kunne holde fokus på behandlingen uden at blive forstyrret af hacker-angreb. Det er helt afgørende, at vi i sundhedsvæsenet kan levere en god beskyttelse, og derfor er det positivt, at der nu bliver afsat ekstra penge til vores cyberforsvar, siger Stephanie Lose.

Endelig er Danske Regioner og regeringen enige om, at regionerne også i 2022 får finansieret deres udgifter i forbindelse med covid-19, for eksempel til test og vaccinationer.

 

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Naja Warrer Iversen, vicedirektør
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler
M: 3023 3123
E: nwi@regioner.dk

Morten Christensen, Presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Læs mere

Økonomiaftale for 2022

Du kan finde Danske Regioner og regeringens aftale om regionernes økonomi i 2022 her:

Relaterede nyheder

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere