Gå til indhold

Danske Regioner og PLO opsiger aftale om betaling for negative corona-svar

Aftalen om, at læger kan modtage betaling for at sende svar til borgere ved en negativ coronatest, opsiges nu efter fælles ønske

Praktiserende læger har siden juni 2020 kunnet afregne honorar for i særlige tilfælde at sende svar og følge op på mail, når borgere får et negativt corona-testsvar. Aftalen blev indgået for et dække situationer, hvor der har været et opfølgningsbehov fra lægens side, fx hvor lægen har mistanke om covid-19 trods negativt testsvar.

Men Danske Regioner og PLO har nu i fællesskab vurderet, at det er sjældent, at aftalen er relevant. Der er ikke behov for en særlig ydelse for de få tilfælde, hvor lægen alligevel finder behov for at kontakte borgeren. Parterne har derfor i gensidighed besluttet at opsige aftalen om honorering med virkning fra den 10. marts 2021.

Parterne er også i dialog om en tilbagebetaling af nogle af midlerne, men denne del drøftes fortsat.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere

Hver 7. bus er i fare, fordi regionerne mangler 233 mio. i år

Økonomien i den regionale kollektive trafik er katastrofal. Årsagen er corona og de skyhøje brændstofpriser på grund af krigen i Ukraine. Hver 7. bus er i fare for at blive sparet væk, og det kan ramme passagererne hårdt. Næstformand for Danske Regioner, Stephanie Lose efterlyser derfor hjælp fra regeringen og Folketinget.

Læs mere

Opfølgning på udmøntning af permanente midler til psykiatrien

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2020, blev regeringen og aftalepartierne enige om at styrke psykiatrien med 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Den anden årlige opfølgning på udmøntningsaftalen viser blandt andet en positiv udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede og normerede sengepladser i psykiatrien.

Læs mere