Gå til indhold

Uddannelse

Færre unge søger mod gymnasier

De danske gymnasier og hf-tilbud har i alt modtaget 1.438 færre ansøgninger til næste skoleår. Mange institutioner, særligt i yderområderne, presses af det lave søgetal.

Næste år vil der være færre elever på skolebænkene på gymnasier over hele landet. Det viser årets tal for søgning til gymnasierne, som Danske Regioner netop har fået.

I alt har 1.339 færre elever søgt ind på de almene gymnasier i år, og der er et fald i søgningen i alle fem regioner. Samtidig er der 99 færre ansøgere til hf.

- Vi ved godt, at årgangene bliver mindre, men det er alligevel overraskende, at vi ser et fald i søgningen til gymnasier overalt i landet, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Det er for tidligt at sige, om flere unge har søgt ind på erhvervsskoler i stedet, hvilket også er en prioritet for regionerne. Men uanset hvad viser tallene, at vi nu for alvor går ind i en tid med små ungdomsårgange. Og det kan særligt få konsekvenser i yderområder, hvor mange institutioner presses af færre ansøgere.

For at holde hånden under mindre gymnasier og sikre uddannelsestilbud i hele landet har børne- og undervisningsministeren derfor – efter indstilling fra regionerne – vedtaget at sætte kapacitetslofter på flere gymnasier særligt i de større byer. Ved at sætte et max antal på optaget af elever, sikres der elever til de mindre gymnasier, særligt i yderområder.

- Vi er glade for, at ministeren ligesom os i regionerne er optaget af at sikre gode gymnasietilbud i hele landet. Det er den vej, vi skal gå, så længe der er fald i elevtallet. Vores prognoser viser, at ungdomsårgangene stiger igen omkring 2030, hvor vi forhåbentlig igen vil få brug for alle uddannelsespladser, siger Stephanie Lose.

Se en oversigt over årets søgetal her:

 

STX 2021

Ansøgere i alt

2020

Ansøgere i alt

2021

Udvikling fra 2021 til2020

Nordjylland

2.269

2.201

-68

Midtjylland*

5.893

5.655

-238

Syddanmark*

5.805

5.646

-159

Sjælland

4.559

4.444

-115

Hovedstaden**

10.996

10.237

-759

Hele landet

29.522

28.183

-1.339


*  Da Tørring Gymnasium er flyttet fordelingsudvalg, er der flyttet 105 og 112 ansøgere i hhv. 2021 og 2020 fra Region Midtjylland til Region Syddanmark

** Hertil kommer 142 ansøgere til Campus Bornholm i 2020 og 123 i 2021

 

HF 2021

Ansøgere i alt

2020

Ansøgere i alt

2021

Udvikling fra 2020 til 2021

Nordjylland

614

740

126

Midtjylland

1.860

1.647

-213

Syddanmark

1.996

1.915

-81

Sjælland

1.381

1.474

93

Hovedstaden*

2.363

2.339

-24

Hele landet

8.214

8.115

-99


* Hertil kommer 79 ansøgere til Campus Bornholm i 2020 og 55 i 2021

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
Relaterede nyheder

Læs mere

Ungdomsuddannelser har brug for et stærkere samarbejde på tværs

Langt de fleste unge bruger nogle vigtige år på en ungdomsuddannelse og bliver både fagligt og personligt rustet til at starte på voksenlivet. Men sådan er det ikke for alle. Og ser man på udfordringerne på området, står det klart, at vi må tænke anderledes for at få flere med og for at sikre, at der også er uddannelser i hele landet fremover.

Læs mere

Virksomheder har søgt færre medarbejdere under corona – men efterspørgslen på faglærte vil stige

Ny analyse fra regionerne viser, at virksomhederne har været mindre tilbøjelige til at søge nye medarbejdere i løbet af coronaåret 2020. Virksomhedernes forventninger til fremtiden er dog stadig positive. Særligt forventer de at skulle ansætte flere faglærte fremover.

Læs mere

Vi skal løfte blikket i planlægningen

Evalueringen af planloven er en oplagt mulighed for at skabe bedre sammenhæng i opgaveløsningen på mange områder, ikke mindst inden for miljø og klima.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere