Gå til indhold

Uddannelse

Færre unge søger mod gymnasier

De danske gymnasier og hf-tilbud har i alt modtaget 1.438 færre ansøgninger til næste skoleår. Mange institutioner, særligt i yderområderne, presses af det lave søgetal.

Næste år vil der være færre elever på skolebænkene på gymnasier over hele landet. Det viser årets tal for søgning til gymnasierne, som Danske Regioner netop har fået.

I alt har 1.339 færre elever søgt ind på de almene gymnasier i år, og der er et fald i søgningen i alle fem regioner. Samtidig er der 99 færre ansøgere til hf.

- Vi ved godt, at årgangene bliver mindre, men det er alligevel overraskende, at vi ser et fald i søgningen til gymnasier overalt i landet, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Det er for tidligt at sige, om flere unge har søgt ind på erhvervsskoler i stedet, hvilket også er en prioritet for regionerne. Men uanset hvad viser tallene, at vi nu for alvor går ind i en tid med små ungdomsårgange. Og det kan særligt få konsekvenser i yderområder, hvor mange institutioner presses af færre ansøgere.

For at holde hånden under mindre gymnasier og sikre uddannelsestilbud i hele landet har børne- og undervisningsministeren derfor – efter indstilling fra regionerne – vedtaget at sætte kapacitetslofter på flere gymnasier særligt i de større byer. Ved at sætte et max antal på optaget af elever, sikres der elever til de mindre gymnasier, særligt i yderområder.

- Vi er glade for, at ministeren ligesom os i regionerne er optaget af at sikre gode gymnasietilbud i hele landet. Det er den vej, vi skal gå, så længe der er fald i elevtallet. Vores prognoser viser, at ungdomsårgangene stiger igen omkring 2030, hvor vi forhåbentlig igen vil få brug for alle uddannelsespladser, siger Stephanie Lose.

Se en oversigt over årets søgetal her:

 

STX 2021

Ansøgere i alt

2020

Ansøgere i alt

2021

Udvikling fra 2021 til2020

Nordjylland

2.269

2.201

-68

Midtjylland*

5.893

5.655

-238

Syddanmark*

5.805

5.646

-159

Sjælland

4.559

4.444

-115

Hovedstaden**

10.996

10.237

-759

Hele landet

29.522

28.183

-1.339


*  Da Tørring Gymnasium er flyttet fordelingsudvalg, er der flyttet 105 og 112 ansøgere i hhv. 2021 og 2020 fra Region Midtjylland til Region Syddanmark

** Hertil kommer 142 ansøgere til Campus Bornholm i 2020 og 123 i 2021

 

HF 2021

Ansøgere i alt

2020

Ansøgere i alt

2021

Udvikling fra 2020 til 2021

Nordjylland

614

740

126

Midtjylland

1.860

1.647

-213

Syddanmark

1.996

1.915

-81

Sjælland

1.381

1.474

93

Hovedstaden*

2.363

2.339

-24

Hele landet

8.214

8.115

-99


* Hertil kommer 79 ansøgere til Campus Bornholm i 2020 og 55 i 2021

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Nyt udspil fra Danske Regioner: Sundhedsuddannelserne skal tættere på hverdagen

Tættere samspil mellem skoler og sundhedsvæsen skal styrke sundhedspersonalets kompetencer, så de bliver bedre rustet til en fremtid med markant flere ældre og mennesker med multisygdom. Danske Regioner mener, at nytænkning af uddannelsessystemet er vigtig for at styrke robustheden i fremtidens sundsvæsen.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal omstilles til morgendagens udfordringer

Gode meritmuligheder, flere korte overbygningsuddannelser og bedre koordinering af optag på sundhedsuddannelserne skal være med til at sikre, at fremtidens hospitaler bliver rustet til at tage imod den stigende strøm af patienter de kommende år.

Læs mere

Optikerbutikker skal hjælpe sygehusene med at screene patienter

Danske Regioner starter et forsøg, hvor 5-10 optikerbutikker bliver sluse mellem borgerne og hospitalernes øjenafdelinger. ”Det er en helt ny måde at tænke offentlig sundhed”, på siger formanden for Danske Regioner udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt.

Læs mere

818 flere sygeplejersker siden juni

Kurven over antallet af sygeplejersker i regionerne er vendt. Fra juni til september 2022 er der sket en fremgang i antallet af sygeplejersker på 818. Ifølge Danske Regioner tyder det på, at faldet i sygeplejersker er stoppet. Og at den massive indsats for at tiltrække og fastholde sygeplejerskerne er begyndt at bære frugt.

Læs mere