Gå til indhold

Klima

Regioner: Drop forslag, som gør det sværere at bruge solceller

Nyt lovforslag på solcelleområdet gør det meget sværere at sætte solceller op på regionernes bygninger. Det går imod alle ønsker om grøn omstilling og bør laves om.

Af Heino Knudsen, fmd. for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer. Bragt i Altinget den 15. marts 2021.

Regionerne råder over mange store bygninger, og alle regioner har igennem årene opsat solcelleanlæg på eksempelvis hospitalerne, som producerer store mængder grøn strøm til driften.

I Region Syddanmark har man ca. 51.000 m2 solceller, som i 2020 dækkede ca. 5,6 % af regionens samlede strømforbrug. I Region Midtjylland producerede man sidste år ca. 3,4 mio. kWh. på ca. 43 bygninger/anlæg. Og i min egen region, Region Sjælland, ser vi solceller som en fast del af en bæredygtig bygning og vil gerne certificere nye større bygninger efter DGNB-bæredygtigheds-certificeringen. Eksempelvis får det nye supersygehus i Køge mange solceller på taget.

Regionerne ser med andre ord solceller som en vigtig del af ambitionen om at skabe grønne hospitaler og institutioner fremover. Men med et nyt forslag til ændring af lovene på solcelleområdet bliver regionerne reelt frataget den mulighed. Det er stik imod regionernes – og statens – mål om at fremme den grønne omstilling og nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Derfor vil jeg kraftigt opfordre regeringen og partierne bag aftalen om at tage forslaget af bordet nu.

Med det nye forslag ophæves regionernes fritagelse fra elafgift på de solceller, som opsættes på bygningerne. Samtidig skal der i udgangspunktet oprettes regionale selskaber, som håndterer regionens egenproduktion og salg af el til elnettet.

Ændringen kommer, fordi man ønsker at ligestille kommunernes og regionernes vilkår for opsætning af solceller, men det skaber et unødigt bureaukrati og gør det langt dyrere at investere i solceller. Så i stedet for at besværliggøre muligheden for regionerne, bør man gøre det nemmere for kommunerne, så det bliver lettere for alle.

Både regioner og kommuner er professionelle bygningsejere, som har stor erfaring med solceller og omkostningseffektiv opstilling og drift. Det er ikke meningen, at vi skal spinne guld på solcellerne, men vi skal kunne opstille og drifte solceller effektivt, uden at det sander til i økonomi og bureaukrati.

Samtidig har vi i Danmark et begrænset areal – og mange planer for, hvad det kan bruges til. Ved at sætte solceller op på bygninger sparer vi en masse god landbrugsjord og generer samtidig ingen mennesker. Og måske kan vi også på sigt se solceller integreret i selve bygningsmassen – vinduer, tage og facader – i et større omfang.

Der er derfor brug for at tage forslaget om en revision af loven tilbage og i stedet lette vejen – både for kommuner og regioner – til det fælles mål: At få mest muligt lokalt producereret vedvarende energi placeret på offentligt ejede bygninger og arealer.

Det er bæredygtigt.

Læs mere

Relaterede nyheder

Norden skal gøre Europas emballage grønnere

Miljøhensyn og konkurrence går hånd i hånd i de nordiske indkøbskriterier på hospitalsområdet udviklet af de fem danske regioner. Kriterierne kan effektivt begrænse emballagemængderne fra Europas hospitaler – ikke mindst plastik, skriver Anders Kühnau og Bertel Haarder i AvisenDanmark.

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at spare på energien i det offentlige

Vi står i en alvorlig energikrise – ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Krisen gør omstilling til grøn varme og vedvarende energi endnu mere presserende, men vi har også brug for at spare på energi. Derfor går det offentlige nu forrest.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere