Gå til indhold

Generalforsamling 2022

Mere lighed i sundhed kræver mere forskning i psykisk sygdom

Stadig flere danskere rammes af psykisk sygdom, men forskningsindsatsen følger ikke med. Danske Regioner ønsker mere forskning i psykisk sygdom.

Psykisk sygdom er godt på vej til at blive den største folkesygdom i Danmark.

I løbet af et livsforløb bliver næsten halvdelen af os ramt, og langt de fleste af os vil som pårørende opleve, at en af vores kære kæmper med en psykiatrisk diagnose. Psykiske lidelser udgør en fjerdedel af det samlede sygdomsbillede, og omkostningerne for samfundet er helt enorme.

Derfor er det på høje tid, at vi i Danmark styrker forskningen indenfor psykiatrien.

- Psykisk sygdom udgør en større og større del af den samlede sygdomsbyrde i Danmark, og psykiske lidelser og deres følger har enorme omkostninger for hele vores samfund. Derfor er det er helt skævt, at den vigtige forskning i psykisk sygdom kun tegner sig for en brøkdel af de ressourcer, som vi kaster efter forskning i andre sygdomme, siger Lars Gaardhøj, der er formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg.

Behov for nationale midler, som bedre afspejler sygdomsbyrden

Danske Regioner har som ambition, at forskningen i psykisk sygdom skal have lige så gode rammer, som den somatiske forskning. 

Et større løft af forskningen kræver blandt andet, at der bliver prioriteret nationale midler, som bedre afspejler den sygdomsbyrde, som psykisk sygdom udgør. For selv om der foretages god forskning, så er det fortsat vanskeligt at arbejde forebyggende, påpeger Lars Gaardhøj.

- I regionerne forskes der i stigende grad i psykiske sygdomme, og som resultat kan vi i dag tilbyde langt bedre diagnostik og behandling, end vi kunne bare for få år siden. Men vi er slet ikke i mål. Vi ved eksempelvis ikke nok om, hvorfor nogle mennesker udvikler psykisk sygdom, mens andre ikke gør. Derfor ved vi endnu heller ikke præcist, hvordan vi kan forebygge sygdommene, siger han.

Det skal være mere attraktivt at forske i psykisk sygdom

Det er på nuværende tidspunkt blot 3,5 procent af medarbejderne i psykiatrien, der har forskningsopgaver. Den andel vil Danske Regioner meget gerne have hævet.

Hvis rammerne og mulighederne for forskning bliver styrket, er det også medvirkende til at gøre psykiatrien til en interessant og udviklende arbejdsplads, og dermed også bidrage til at mindske rekrutteringsudfordringer, mener Lars Gaardhøj.

- Forskning styrker viden, og viden styrker kvaliteten. Det er naturligvis spændende og motiverende at være en del af at være med til at rykke sit fagområde, og vi vil gerne gøre det mere attraktivt og give flere medarbejdere mulighed for at forske i psykiatrien. Det er til gavn for alle – særligt for de patienter, som det hele drejer sig om, siger Lars Gaardhøj.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Nu bliver det nemmere at forske i sundhed

Ny vejledning skal nedbryde de juridiske barrierer, som forskere møder, når de ansøger om et forskningsprojekt. Vejledningen skal sikre en ensartet og hurtigere sagsbehandling af forskningsansøgninger til gavn for patienterne.

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Teknologi kan løse manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet

Vil du også gerne vide, hvordan sundhedsvæsenet kan blive bedre i de kommende år? Danmark skal have en teknologifond, der bryder med konventionerne og tager løsninger hele vejen, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI i Børsen.

Læs mere