Danmark som førende HealthTech-nation

Vi skal tænke nyt sammen til gavn for borgerne, sundheden og Danmark

Danmark som førende HealthTech-nation

HealthTech til gavn for borgerne

Dansk Industri og Danske Regioner inviterer til et bredt samarbejde om HealthTech, som skal resultere i, at sundhedsinnovation kommer i fokus på sygehusene, i virksomhederne, på forskergangene og i startups.

Med et digitalt sundhedsvæsen, en digitaliseringsparat befolkning og en innovativ life science- og tech-industri har Danmark et unikt potentiale for at blive førende inden for HealthTech. Med satsningen HealthTech:DK skal Danmark udvikle næste generation af digitale løsninger til gavn for sundhedsvæsenet og industrien, og med borgeren i centrum.

 Sammen vil Dansk Industri og Danske Regioner sætte gang i ni initiativer, udsprunget af tre områder: 1) Overblik og let adgang til viden, 2) Hurtigere vej fra idé til skalering, og 3) Større synlighed om HealthTech. 

De ni initiativer skal give overblik og let adgang til viden, gøre vejen fra idé til skalering hurtigere og i det hele taget skabe opmærksomhed omkring HealthTech. Det er nemlig afgørende, at virksomheder, universiteter og klinikere ved, hvor de skal gå hen med deres idéer og behov, og at samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet og industri bliver understøttet, så vi kan høste frugten af nye synergier. 

Den demografiske udvikling medfører, at sundhedsvæsenet i fremtiden skal håndtere flere ældre borgere og flere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme. Danskernes ønsker og behov ændrer sig, og de stiller krav om et moderne og let tilgængeligt sundhedsvæsen. Den udvikling medfører et øget pres på ressourcerne og på de sundhedsprofessionelle. Derfor er der sund fornuft i, at sundhedsvæsenet og sundhedsindustrien satser på et øget samarbejde om digitalisering, som kan skabe bedre og mere effektive løsninger for den enkelte patient.

 

Events

29. januar 2020
Vores sundhedsvæsen er under pres: Er ny teknologi kuren?

30. januar 2020
Når innovation lykkes i Nordjylland 

27. februar 2020
Velfærdens Innovationsdag 2020

18. marts 2020
OPI SUMMIT 2020

20. marts 2020
TechBlast 2020 – kunstig intelligens, big data og augmented reality

 

 

 

baggrund

Foranalyse

Læs foranalysen "Et styrket dansk HealthTech-miljø" fra februar 2019. Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaet Qvartz/Vertical på vegne af Dansk Industri og Danske Regioner. 

Foranalysen har haft til formål at afdække forskellige aktørers interesser og behov i økosystemet, forstå de styrker og svagheder der findes i de eksisterende tilbud, samt at pege på behov som Dansk Industri og Danske Regioner kan adressere.

blomst_2.png (1)
Inspiration fra udlandet

Sheba Open Innovation Campus

På det israelske hospital Sheba Open Innovation Campus er alle hospitalets sundhedsdata i dag gratis tilgængelige for forskere, iværksættere og etablerede virksomheder. Adgang til data kræver forudgående accept via en etisk komité. Herved kan hospitalet tiltrække de bedste iværksættere og virksomheder. Hospitalet skaber dermed gunstige rammer for at udvikle sundhedsløsninger.

Inspiration fra udlandet

Health Startup Association of Finland

Health Startup Association of Finland er en sammenslutning for sundheds-startups med et klart mål om at få Finland til at blive et af de førende lande, når det kommer til sundhed. Idéen er bygget på samarbejde mellem startups, den offentlige sektor og universiteter.

Inspiration fra udlandet

Digitalhealth.London

I Digitalhealth.London er der etableret en navigator-rolle, som udvalgte startups kan trække på i den afgrænset periode.

Navigatorerne er ofte klinikere, som fungerer som mentorer for de udvalgte startups. Heri ligger blandt andet, at navigatorerne leverer sparring og rådgivning til de pågældende startups om, hvordan et kommende produkt udvikles, modtages og afsættes i sundhedsvæsenet.

Inspiration fra udlandet

E-Estonia

I Estland er der etableret et E-showroom, som har til formål at skabe større synlighed om Estland som en digital nation under navnet E-Estonia.

I showroomet præsenteres delegationer fra hele verden for de estiske digitale løsninger. Som en del af besøget får gæsterne en inspirerende introduktion til de vigtigste udfordringer og politikker på det digitale område, ligesom der formidles kontakt til relevante aktører i økosystemet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

mette lindstrøm2.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

sine mainz 2.png
relaterede nyheder

Læs mere

Ny IT-sikkerhedskampagne: Et klik kan ændre alt

20.000 danskere har på kun seks måneder anmeldt it-kriminalitet, viser tal fra politiets center for it-relateret økonomisk kriminalitet, LCIK. Nu lancerer Digitaliseringsstyrelsen kampagnen ”Et klik kan ændre alt”, for at rette opmærksomhed mod problematikken. Danske Regioner er med i kampagnen, som lanceres i dag den 7. oktober.

Læs mere

Kommuner og regioner skal afprøve kunstig intelligens for at løfte kvaliteten i den offentlige service

Kommuner og regioner skal gennem 15 signaturprojekter afprøve kunstig intelligens inden for sundhedsområdet, social- og beskæftigelsesområdet samt tværgående sagsbehandling.

Læs mere

Rapport: Regionerne sikrer effektiv og billig it-drift

Selvom det danske sundhedsvæsen er blandt verdens mest digitale, viser ny rapport, at regionerne bruger færre penge på drift af it end et sammenligneligt internationalt gennemsnit. ”Jeg er stolt af, at vi løbende og effektivt har øget digitaliseringen i sundhedsvæsenet,” siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere

Sammen gør vi Danmark til førende HealthTech nation

Forestil dig, at du ved at sluge en robot i tabletform på størrelse med en Kodimagnyl, kan behandles for din sukkersyge ved et snuptag - helt uden brug af nåle. Dine helbredstjek klarer du hurtigt med en sundhedsbot på din telefon. Science fiction? Nej, for sundhedsteknologiske løsninger som disse kan blive til virkelighed om få år, hvis sundhedsvæsen, industri og forskning og andre gode kræfter lægger sig i selen – sammen.

Læs mere