Danmark som førende HealthTech-nation

Vi skal tænke nyt sammen til gavn for borgerne, sundheden og Danmark

Danmark som førende HealthTech-nation

HealthTech til gavn for borgerne

Dansk Industri og Danske Regioner inviterer til et bredt samarbejde om HealthTech, som skal resultere i, at sundhedsinnovation kommer i fokus på sygehusene, i virksomhederne, på forskergangene og i startups.

Med et digitalt sundhedsvæsen, en digitaliseringsparat befolkning og en innovativ life science- og tech-industri har Danmark et unikt potentiale for at blive førende inden for HealthTech. Med satsningen HealthTech:DK skal Danmark udvikle næste generation af digitale løsninger til gavn for sundhedsvæsenet og industrien, og med borgeren i centrum.

 

Sammen vil Dansk Industri og Danske Regioner sætte gang i ni initiativer, udsprunget af tre områder: 1) Overblik og let adgang til viden, 2) Hurtigere vej fra idé til skalering, og 3) Større synlighed om HealthTech. 

De ni initiativer skal give overblik og let adgang til viden, gøre vejen fra idé til skalering hurtigere og i det hele taget skabe opmærksomhed omkring HealthTech. Det er nemlig afgørende, at virksomheder, universiteter og klinikere ved, hvor de skal gå hen med deres idéer og behov, og at samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet og industri bliver understøttet, så vi kan høste frugten af nye synergier. 

Den demografiske udvikling medfører, at sundhedsvæsenet i fremtiden skal håndtere flere ældre borgere og flere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme. Danskernes ønsker og behov ændrer sig, og de stiller krav om et moderne og let tilgængeligt sundhedsvæsen. Den udvikling medfører et øget pres på ressourcerne og på de sundhedsprofessionelle. Derfor er der sund fornuft i, at sundhedsvæsenet og sundhedsindustrien satser på et øget samarbejde om digitalisering, som kan skabe bedre og mere effektive løsninger for den enkelte patient.

 

Events

30. august 2019, København
"Tech Away" - Hør mere om Danske Regioner og DIs fælles HealthTech-satsning 

19. - 21. November 2019, Odense
WHINN - Better Healthcare Through Future Technology

26. marts 2020
HealthTech Summit 2020

 

baggrund

Foranalyse

Læs foranalysen "Et styrket dansk HealthTech-miljø" fra februar 2019. Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaet Qvartz/Vertical på vegne af Dansk Industri og Danske Regioner. 

Foranalysen har haft til formål at afdække forskellige aktørers interesser og behov i økosystemet, forstå de styrker og svagheder der findes i de eksisterende tilbud, samt at pege på behov som Dansk Industri og Danske Regioner kan adressere.

blomst_2.png (1)
Inspiration fra udlandet

Sheba Open Innovation Campus

På det israelske hospital Sheba Open Innovation Campus er alle hospitalets sundhedsdata i dag gratis tilgængelige for forskere, iværksættere og etablerede virksomheder. Adgang til data kræver forudgående accept via en etisk komité. Herved kan hospitalet tiltrække de bedste iværksættere og virksomheder. Hospitalet skaber dermed gunstige rammer for at udvikle sundhedsløsninger.

Inspiration fra udlandet

Health Startup Association of Finland

Health Startup Association of Finland er en sammenslutning for sundheds-startups med et klart mål om at få Finland til at blive et af de førende lande, når det kommer til sundhed. Idéen er bygget på samarbejde mellem startups, den offentlige sektor og universiteter.

Inspiration fra udlandet

Digitalhealth.London

I Digitalhealth.London er der etableret en navigator-rolle, som udvalgte startups kan trække på i den afgrænset periode.

Navigatorerne er ofte klinikere, som fungerer som mentorer for de udvalgte startups. Heri ligger blandt andet, at navigatorerne leverer sparring og rådgivning til de pågældende startups om, hvordan et kommende produkt udvikles, modtages og afsættes i sundhedsvæsenet.

Inspiration fra udlandet

E-Estonia

I Estland er der etableret et E-showroom, som har til formål at skabe større synlighed om Estland som en digital nation under navnet E-Estonia.

I showroomet præsenteres delegationer fra hele verden for de estiske digitale løsninger. Som en del af besøget får gæsterne en inspirerende introduktion til de vigtigste udfordringer og politikker på det digitale område, ligesom der formidles kontakt til relevante aktører i økosystemet.

relaterede nyheder

Læs mere

Sammen gør vi Danmark til førende HealthTech nation

Forestil dig, at du ved at sluge en robot i tabletform på størrelse med en Kodimagnyl, kan behandles for din sukkersyge ved et snuptag - helt uden brug af nåle. Dine helbredstjek klarer du hurtigt med en sundhedsbot på din telefon. Science fiction? Nej, for sundhedsteknologiske løsninger som disse kan blive til virkelighed om få år, hvis sundhedsvæsen, industri og forskning og andre gode kræfter lægger sig i selen – sammen.

Læs mere

Regionerne og erhvervslivet samarbejder om digitalt løft af sundhedsvæsenet

For første gang går sundhedsvæsenet og erhvervslivet sammen i et større offentlig-privat samarbejde om at udnytte den nyeste digitale teknologi til at skabe bedre sundhed. Det er Danske Regioner og Dansk Industri som nu indleder et utraditionelt samarbejde om at bruge teknologien til at give bedre forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og genoptræning.

Læs mere

Regionerne satser på 360 graders innovation

Blodprøvedroner. Avanceret behandling allerede i ambulancen. Tættere samarbejder mellem klinikere, forskere og industrien om sundhedsinnovation er nødvendige, hvis vi vil løse sundhedsvæsenets udfordringer. Regionerne er klar til at samle kræfterne indadtil og udadtil til gavn for patienterne og for Danmark.

Læs mere

Robotter alarmerer om hjertestop ved opkald til 1-1-2

En robot er hurtigere end os mennesker til at genkende ord, talemåder og åndedræt. På den måde kan robotter bruges til hurtigt at sikre hjælp til patienter med hjertestop. Udbredelsen af robotterne er en del af et større udspil på hjerteområdet, som Danske Regioner og Hjerteforeningen lancerer.

Læs mere