Danmark som førende HealthTech-nation

Vi skal tænke nyt sammen til gavn for borgerne, sundheden og Danmark

Danmark som førende HealthTech-nation

HealthTech til gavn for borgerne

Sundhedsvæsenet og sundhedsindustrien er under forandring og går mod øget digitalisering. Demografien medfører, at sundhedsvæsenet skal håndtere flere ældre og flere borgere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme. Fremtidsudsigterne for sundhedsvæsnet er således flere patienter og dermed et fortsat øget pres på ressourcerne og på de sundhedsprofessionelle. Digitalisering og den teknologiske udvikling skaber nye muligheder, men også nye forventninger til mødet med sundhedspersonalet og sundhedsvæsenet. Danskernes ønsker og behov ændrer sig, og der stilles krav om et moderne og let tilgængeligt sundhedsvæsen – gerne lige ved hånden!

Den udvikling betyder, at vi skal tænke i nye typer af sundhedsløsninger og roller i sundhedsvæsenet, da den måde, vi i dag leverer sundhed på, vil ændre sig i fremtiden. Samtidigt skal vi fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere, så vi i fællesskab kan skabe et robust og fremtidssikret sundhedsvæsen, der giver værdi for borgerne. For innovation og udbredelse af nye HealthTech-løsninger kan i sidste ende også gøre det nemmere for den enkelte borger og patient at tage vare på egen sundhed.

Vi skal gribe disse nye muligheder sammen. Det skal ske gennem nye samarbejdsformer på tværs af offentlige og private aktører, men det skal også ske med inspiration fra andre brancher og med idéer fra medarbejdere, borgere og virksomheder. Vi skal i højere grad end i dag facilitere mødet mellem de kompetencer, der kan få idéer til at blive til virkelighed.

Vil Danmark i fremtiden have indflydelse på hvilke sundhedsløsninger, der tilbydes borgere og patienter, skal vi for alvor satse på udvikling og innovation af HealthTech-løsninger. Det skal vi gøre i fællesskab. Med denne satsning styrkes indsatsen på tre områder: 1) Overblik og let adgang til viden, 2) Hurtigere vej fra idé til skalering, og 3) Større synlighed om HealthTech.

Danske Regioner og Dansk Industri inviterer til bredt samarbejde på tværs af landet – og på tværs af sundhedsvæsen og sundhedsindustri. Vi skal tænke nyt sammen.

 

 

SAMMEN STÅR VI STÆRKEST

Danske Regioner og Dansk Industri ønsker at styrke samarbejdet om HealthTech på tværs af vidensinstitutioner, startups, etablerede virksomheder og sundhedssektoren. Det betyder, at sundhedsinnovation skal i fokus på sygehusene, i virksomhederne, på forskergangene og i startups.

Der er behov for, at vi står sammen og samarbejder på tværs af hele det danske HealthTech-økosystem. Vi skal skabe synergi på tværs og understøtte egne og hinandens styrkepositioner. Det ønsker vi at invitere til et bredt samarbejde om.

Events

Sund teknologi i sundhedsvæsenet
Fredag den 14. juni kl. 13.30-14.30 
Techteltet, C21, Folkemøde 2019

Fremtidens sundhed år 2050
Lørdag den 15. juni 2019 kl. 14.45-15.45
Det Fælles Sundhedstelt, Folkemøde 2019

"Tech Away" - Hør mere om Danske Regioner og DIs fælles HealthTech-satsning 
Fredag den 30 august 2019 Dansk Industri, H. C. Andersens Blvd. 18, 1787 København V

WHINN - Better Healthcare Through Future Technology
19 - 21 November 2019, Forskerparken 10H, 5230 Odense M

HealthTech Summit 2020
Primo 2020

baggrund

Foranalyse

Læs foranalysen "Et styrket dansk HealthTech-miljø" fra februar 2019. Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaet Qvartz/Vertical på vegne af Dansk Industri og Danske Regioner. 

Foranalysen har haft til formål at afdække forskellige aktørers interesser og behov i økosystemet, forstå de styrker og svagheder der findes i de eksisterende tilbud, samt at pege på behov som Dansk Industri og Danske Regioner kan adressere.

Foranalyse:

blomst.png
Inspiration fra udlandet

Sheba Open Innovation Campus

På det israelske hospital Sheba Open Innovation Campus er alle hospitalets sundhedsdata i dag gratis tilgængelige for forskere, iværksættere og etablerede virksomheder. Adgang til data kræver forudgående accept via en etisk komité. Herved kan hospitalet tiltrække de bedste iværksættere og virksomheder. Hospitalet skaber dermed gunstige rammer for at udvikle sundhedsløsninger.

Inspiration fra udlandet

Health Startup Association of Finland

Health Startup Association of Finland er en sammenslutning for sundheds-startups med et klart mål om at få Finland til at blive et af de førende lande, når det kommer til sundhed. Idéen er bygget på samarbejde mellem startups, den offentlige sektor og universiteter.

Inspiration fra udlandet

Digitalhealth.London

I Digitalhealth.London er der etableret en navigator-rolle, som udvalgte startups kan trække på i den afgrænset periode.

Navigatorerne er ofte klinikere, som fungerer som mentorer for de udvalgte startups. Heri ligger blandt andet, at navigatorerne leverer sparring og rådgivning til de pågældende startups om, hvordan et kommende produkt udvikles, modtages og afsættes i sundhedsvæsenet.

Inspiration fra udlandet

E-Estonia

I Estland er der etableret et E-showroom, som har til formål at skabe større synlighed om Estland som en digital nation under navnet E-Estonia.

I showroomet præsenteres delegationer fra hele verden for de estiske digitale løsninger. Som en del af besøget får gæsterne en inspirerende introduktion til de vigtigste udfordringer og politikker på det digitale område, ligesom der formidles kontakt til relevante aktører i økosystemet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

mette lindstrøm2.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

sine mainz 2.png
relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne og erhvervslivet samarbejder om digitalt løft af sundhedsvæsenet

For første gang går sundhedsvæsenet og erhvervslivet sammen i et større offentlig-privat samarbejde om at udnytte den nyeste digitale teknologi til at skabe bedre sundhed. Det er Danske Regioner og Dansk Industri som nu indleder et utraditionelt samarbejde om at bruge teknologien til at give bedre forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og genoptræning.

Læs mere

Regionerne satser på 360 graders innovation

Blodprøvedroner. Avanceret behandling allerede i ambulancen. Tættere samarbejder mellem klinikere, forskere og industrien om sundhedsinnovation er nødvendige, hvis vi vil løse sundhedsvæsenets udfordringer. Regionerne er klar til at samle kræfterne indadtil og udadtil til gavn for patienterne og for Danmark.

Læs mere

Robotter alarmerer om hjertestop ved opkald til 1-1-2

En robot er hurtigere end os mennesker til at genkende ord, talemåder og åndedræt. På den måde kan robotter bruges til hurtigt at sikre hjælp til patienter med hjertestop. Udbredelsen af robotterne er en del af et større udspil på hjerteområdet, som Danske Regioner og Hjerteforeningen lancerer.

Læs mere

Fra Gedser til Skagen: Hospitaler har adgang til nødvendige oplysninger om patienterne

Det er en fair sag at arbejde for at afskaffe folkestyret i regionerne. Men argumentet om, at it-systemerne ikke kan tale sammen, er usagligt og faktuelt forkert, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman, formand og næstformand for Danske Regioner.

Læs mere