Ret til hurtig udredning

Udredningsretten giver patienter ret til at blive undersøgt og udredt inden for 30 dage, når de henvises til et sygehus. Kan regionen ikke leve op til det har man udvidet frit valg til at vælge udredning hos et privathospital. Retten gælder både psykiske og somatiske sygdomme.

Udredningsretten er en patientrettighed som skal sikre, at patienterne bliver udredt hurtigt, så en eventuel behandling kan blive sat i gang. De patienter der kommer ind akut eller har livstruende sygdomme som kræft, er omfattet af særlige hurtigere forløb.

Udredningsplan

Nogle gange er det ikke fagligt muligt at afklare, hvad patienten fejler inden for 30 dage. Samtidig foretrækker en del patienter at komme til på et bestemt sygehus – også selvom ventetiden der kan være længere end de 30 dage. I begge tilfælde får patienten en udredningsplan for det videre forløb.

Udredningsretten betyder altså ikke, at alle patienter skal udredes inden for 30 dage – men de skal have tilbuddet om at blive det, hvis det er fagligt muligt.

Centrale aftaler

Regionerne har de seneste år knoklet for at overholde udredningsretten, og har blandt andet indført længere åbningstider og smartere arbejdsgange. Men der er desværre stadig områder, hvor det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at leve op til målet om, at alle patienter skal have et tilbud om hurtig udredning.

For at sikre den bedste udnyttelse af den samlede kapacitet i hele landet har regionerne indgået centrale aftaler med privathospitaler, som supplerer de enkelte regioners lokale aftaler.

Udvidet frit sygehusvalg

Hvis regionen ikke kan leve op til målet om at udrede indenfor 30 dage, så har du ret til at vælge hel eller delvis udredning hos et af de privathospitaler som Danske Regioner har indgået aftale med. Disse kan findes på www.sygehusvalg.dk

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Kontakt

Hvis du vil vide mere

marie-MBK.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

LOC.png