Gå til indhold

Fælles arbejdsmiljødata

Siden 2012 har de fem regioner hvert år sammenstillet en række data på arbejdsmiljøområdet for at tegne et generelt billede af fx udviklingen i arbejdsulykker eller Arbejdstilsynets tilsynsindsats.

For at tegne et generelt billede af arbejdsmiljøet sammenstiller Danske Regioner på vegne af de fem regioner data for arbejdsulykker, erhvervssygdomme og Arbejdstilsynets indsats. Denne data kan anvendes i forebyggelsessammenhænge og til at understøtte effektivitet og kvalitet i arbejdsmiljøindsatsen.

Rapportens datagrundlag for ulykker går tilbage til 2012, mens det for erhvervssygdomme er fra 2010 og frem.

Data vedrørende Arbejdstilsynets tilsynsindsats opgøres kun for et år, men går til gengæld mere i dybden med påbudsårsag etc. Det er vigtigt at have in mente, at Arbejdstilsynets tilsynsindsats er forskellig hvert år. Et relativt højt antal påbud på et område kan altså begrundes et øget fokus på netop det område den pågældende periode.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af CET
Relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: Flere fuldtidsstillinger kan fremtidssikre sundhedsvæsnet

Flere på fuldtid er et af de greb, som bliver præsenteret i regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere III”. Udspillet har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid i kommunerne, men det er man allerede i gang med i regionerne. Lokal dialog og kreativitet er vejen til at få mange flere deltidsansatte i regionerne op på fuld tid, skriver Heino Knudsen og Mona Striib.

Læs mere

Danmark kan sætte en stopper for bjerge af plastikemballage fra Europas hospitaler

Vær med til at sikre mindre plastikemballage fra hospitalerne til gavn for miljøet. Udbred regionernes grønne emballagekriterier. Ikke alene i Sønderborg, Stavanger og Stockholm, men i Stuttgart, Siena og Sevilla, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Bertel Haarder, formand for Nordisk Råds danske delegation.

Læs mere

Kittel er cool

Sygeplejerskerne er en vigtig ressource i sundhedsvæsenet, som det er vigtigt både at kunne rekruttere og fastholde. Flere veje skal føre ind i afdelingerne og tæt på patienterne. Kittel skal være cool, skriver Danske Regioner i et debatindlæg.

Læs mere

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Læs mere