Gå til indhold

Matthias Runge Madsen

Konsulent
Center for Forhandling, Aftaler og Overenskomster
Lokale 320
Arbejdsområder:
 • Arbejdsmiljø generelt
 • BFA - styregruppe Muskel og skelet sosu
 • BFA - styregruppe ulykke styregruppe
 • BFA - styregruppen psykisk arbejdsmiljø sosu
 • BFA - styregruppen vold og trusler om vold
 • Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljøforum
 • Forskning og ekspertrådgivning
 • Sammen om mental sundhed
 • Det sociale kapitel
 • Aftale om Integrations- og oplæringsstillinger
 • Sygefravær i regionerne
 • Regional kontaktgruppe vedrørende arbejdsmiljø
 • Nationale arbejdsmiljømål (monitorering)
 • Natarbejde, arbejdstid i arbejdsmiljøsammenhæng
 • Dansk Arbejdstidsdatabase følgegruppe - NFA
 • Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) inkl. TRIO i psykisk arbejdsmiljø
 • Aftale om EGU-elever
 • Tovholder i forhold til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Løn- og Praksisudvalget