Gå til indhold

Center for Sundheds- og Socialpolitik (SUS)

I Center for Sundheds- og Socialpolitik (SUS), arbejder vi med opgaver og interessevaretagelse på områderne behandling og forebyggelse. Centret arbejder bl.a. med kræftområdet, akutområdet og psykiatrien og med tilbud til mennesker med kronisk sygdom og multisygdom. Centret arbejder desuden med medicin, forskning, sundhedsuddannelser, tilbud til fødende, specialiserede sociale tilbud samt sundhedsdata. Centret varetager desuden juridiske sager og betjener Danske Regioners sundhedsudvalg og psykiatri- og socialudvalg.