Gå til indhold

Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)

Centret arbejder med økonomi, styring og analyser på sundhedsområdet og står for økonomiforhandlingerne med regeringen. Centret har ansvar for forhandlinger om overenskomster og aftaler med praksisgrupper og private sygehuse. Centret arbejder endvidere med sammenhæng på sundhedsområdet, herunder samarbejdet mellem hospitaler, praksissektor og kommunerne.