Gå til indhold

Politik og Strategi

Politik og Strategi

Politik og Strategi understøtter Danske Regioners politiske arbejde med særskilt fokus på den eksterne interessevaretagelse, opfyldelse af de højtprioriterede strategiske dagsordener og rådgivning og betjening af direktion og formandskab med bl.a. taler og mødematerialer.