Gå til indhold

Økonomisk Vejledning 2008

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger, blandt andet til brug for budgetlægning.

Økonomisk Vejledning er inddelt i 6 hovedområder og består af en række punkter under hvert område. Punkterne udsendes hvert kvartal.


1. Generel økonomisk politik

Danske Regioners udmeldinger om den generelle økonomiske politik, herunder overordnede udmeldinger om resultatet af regionernes budgetter og regnskaber samt likviditetsudviklingen samt forslag til finanslov, finanslovsaftale, statsministerens åbningstale, regeringsgrundlag mv. Derudover orienteres om regeringens udmeldinger af økonomisk betydning for regioner, herunder økonomiske målsætninger, nationale handlingsplaner mv.

 

2. Udviklingen i pris og løn, samt de gældende overenskomster


Danske Regioners udmeldinger om pris- og lønskøn, som er baseret på Finansministeriets konjunkturvurderinger. De udkommer 3-4 gange årligt. Her orienteres ligeledes om de indgåede og gældende overenskomster.

 

3. Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Danske Regioners udmeldinger om økonomiaftalernes indhold, bloktilskudsreguleringer, regulering af det generelle tilskud som følge af DUT-forhandlingerne.

 

4. Budget- og regnskabsregler samt revision

Danske Regioners udmeldinger om ændringer i de regionale budget- og regnskabsregler. Der henvises i øvrigt til Budget- og Regnskabssystemet for regioner på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Her kan finde information om Rigsrevisionens arbejde i relation til regionerne.

 

5. Kontingenter, finansiering af fællesregionale projekter mv.

Danske Regioners udmeldinger om regionernes bidrag til projekter, puljer mv., som regionerne har besluttet at iværksætte og finansiere i fællesskab. Herunder en samlet oversigt over regionernes overenskomstsrelaterede bidrag til personalepolitiske projekter mv.

 

6. Sektorspecifikke emner

Danske Regioners udmeldinger om emner, der vedrører specifikke konti i kontoplanen, herunder sektorspecifikke økonomiske oplysninger på det sociale område, udviklingsområdet, sundhedsområdet og psykiatriområdet samt økonomi (lån mv.).

 

7. Fordelingsnøgler m.m.

Danske Regioners udmeldinger om diverse fordelingsnøgler. Herunder bloktilskudsfordelingsnøglerne på sundhedsområdet og området for regional udvikling. Ligeledes vil fordelingsnøgler vedrørende befolkningstal blive meldt ud her.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mie Falkensten Ekdahl,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2095 0875
E mfe@regioner.dk
Billede af MFE