Gå til indhold

Introduktionsseminar til Strategi for digital sundhed 2018-2022

Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner afholder den 2. maj 2018 et introduktionsseminar om den nye fællesoffentlige Strategi for digital sundhed 2018-2022.

På seminaret vil Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, MedCom, KL og Danske Regioner præsentere strategien og de fem indsatsområder, som indeholder:

  • Borgerne som aktivpartner
  • Viden til tiden
  • Forebyggelse
  • Tillid og sikkerhed om data
  • Fremdrift og fælles byggeblokke

Strategi for digital sundhed 2018-2022 skal bidrage til den fortsatte bevægelse mod en mere helhedsorienteret indsats i sundhedsvæsenet, hvor hospitaler, kommunale sundhedstilbud, praksissektor og andre offentlige og private aktører i hele sundhedsvæsenet samarbejder i et integreret netværk om og med borgeren i centrum.

 

Målgruppe:
Arrangementet henvender sig til medarbejdere fra kommuner, regioner, praksissektoren og andre, der beskæftiger sig med digitalisering af sundhedsområdet som projektledere, it-chefer, leverandører mv.

 

Tid og sted:
Arrangementet finder sted den 2. maj 2018 i ODEON, Odeons Kvarter 1, 000 Odense C kl. 13.00-16.00

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Frist for tilmelding er fredag den 27 april.