Gå til indhold

Konference om fremtidens kollektive transport og mobilitet

Fredag den 30. november 2018 afholdte Danske Regioner konferencen ”Fremtidens kollektive transport og mobilitet” med politisk debat, inspirationsoplæg og videndeling.

På vegne af Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU inviterede vi regionernes udvalg med ansvar for kollektiv transport og infrastruktur til en konference om udfordringer og muligheder i forhold til den regionale opgave med at skabe en sammenhængende infrastruktur, god tilgængelighed og en effektiv mobilitet.

Konferencen gav inspiration til regionernes aktuelle arbejde med den nye regionale udviklingsstrategi og de regionale mobilitetsstrategier.

Programmet bød på en række førende eksperter, der gav hvert deres bud på, hvordan kollektiv transport og mobilitet vil udvikle sig de kommende år (hele programmet er vedlagt). Der var bl.a. oplæg og debat om:

  • Mobilitet for Fremtiden – fokus på mobilitet og kollektiv transport. Præsentation af anbefalingerne fra Transportministerens ekspertgruppe om Mobilitet for Fremtiden.
  • Arbejdet med de regionale mobilitetsstrategier. De fem regioner præsenterede deres arbejde med strategierne.
  • Mulige løsninger på de trafikale udfordringer – Præsentationer om mobilitetsplanlægning, transportplanlægning og førerløs transport.