Gå til indhold

Konference om ungdomsuddannelser

Hvordan sikrer vi attraktive gymnasie-uddannelser til unge i hele landet?

Politikerne på Christiansborg står over for at skulle forhandle en politisk aftale, der skal skabe et optimalt grundlag for ungdomsuddannelserne. Derfor inviterede Danske Regioner, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier til en fælles konference tirsdag den 29. september 2020 kl. 09.30 - 13.00 om fremtidens ungdomsuddannelser.

Konferencen tog afsæt i to markante udfordringer, hvor der er brug for politisk handling: Dels risikoen for, at unge rundt om i landet får længere til en uddannelse, fordi antallet af unge falder, og det lokale udbud kommer under pres. Dels den stigende polarisering på institutioner i og omkring de største byer.

Med konferencen ønsker vi at bidrage til løsninger på disse udfordringer. Derfor var der bl.a. fokus på mulige nye modeller for fordeling af eleverne til de gymnasiale uddannelser og på behovet for en ny balance, når det gælder afvejningen mellem den enkelte unges frie valg og bredere samfundshensyn.

På konferencen var der oplæg og debat mellem elever, eksperter, praktikere og politikere. Man kunne bl.a. møde repræsentanter for partier i Folketinget som Anne Sophie Callesen, ungdomsuddannelsesordfører (RV), Jens Joel, undervisningsordfører (S), Astrid Carøe, gymnasieordfører (SF), Ellen Trane, undervisningsordfører (V) og Katarina Ammitzbøll, ungdomsuddannelsesordfører (KF), ligesom man kunne høre Søren Hindsholm, næstformand for Danske Gymnasier, Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Stephanie Lose, formand for Danske Regioner give deres bud på visioner, udfordringer og løsninger – så vi sammen finder vejen til verdens bedste ungdomsuddannelser.

Find hele programmet her.