Gå til indhold

Jane Kruse Hansen

Chefrådgiver
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 309
Arbejdsområder:

Overenskomster vedrørende:

 • Generelle personalejuridiske sager, lønområdet
 • Merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid
 • Midlertidig tjeneste i højere stilling
 • Retstvister, aftale om
 • Suspension og ulovlig udeblivelser
 • Arbejdsmarkedspensioner, herunder ATP
 • Opsamlingsordning
 • Pensionspolitik og pensionsret
 • Gruppeliv for lærere
 • Supplerende pension
 • Ansættelsesbreve
 • Virksomhedsoverdragelsesloven
 • Chefer (chefaftalen)
 • Kontraktansættelse