Gå til indhold

Lars Oxlund Christoffersen (på barsel)

Billede af LOC
Chefrådgiver/Teamleder (på barsel)
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
Lokale 522
Arbejdsområder:

Arbejdsområder:

  • Forhandling, drift og udvikling af det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig udredning
  • Indgåelse af aftaler med privathospitaler og klinikker om det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig udredning
  • Implementeringen af Sundhedsstyrelsens specialeudmelding m.m. på ovenstående områder
  • Hjemmesiderne www.sygehusvalg.dk og www.sygehusvalg.sundhed.dk
  • Samarbejde med Sundhed Danmark, Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker
  • Værdibaseret Sundhed på Tværfaglig Smertebehandling
  • Samarbejdet med Sundhedsdatastyrelsen om privates registrering af ventetider på www.mitsygehusvalg.dk  og opdelingen på hjemmesiden
  • Regionernes Kvalitetsorganisation vedrørende det udvidede frie sygehusvalg

Arbejdsgrupper mv.:

  • ERFA-gruppen vedrørende det udvidede frie sygehusvalg