Gå til indhold

Eva M. Weinreich-Jensen

Chefrådgiver
Lokale 404
Arbejdsområder:

 

  • Danske Regioners deltagelse på Folkemødet
  • International interessevaretagelse og udveksling i HOPE (European Hospital and Healthcare Federation)
  • Danske Regioners konferencer
  • Udenlandske delegationsbesøg
  • Borgerinddragelse - borgermøder/valgmøder
  • Unge i sundhedsvæsenet