EU og europæiske aktiviteter

Beslutninger i EU har direkte betydning for regionerne i Danmark. Det gælder både opgaver inden for sundhed, regional udvikling og som arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt, at Danske Regioner varetager regionernes politiske interesser i EU

Danske Regioners analyser viser, at op til halvdelen af sagerne på dagsordenen til et regionsrådsmøde er påvirket af EU-beslutninger.

Derfor er det vigtigt, at Danske Regioner aktivt varetager regionernes interesser i EU. Danske Regioners europæiske interessevaretagelse skal bidrage til at sikre, at EU-lovgivning i videst muligt omfang stemmer overens med de danske regionale interesser. Det gælder både inden for sundhedspolitik, regional vækst og udvikling samt i rollen som arbejdsgiver.

Europæisk repræsentation

Danske Regioner varetager regionernes politiske interesser på europæiske niveau gennem seks europæiske fora. Foreningen er politisk repræsenteret i Det Europæiske Regionsudvalg, Europarådets Kommunalkongres og i Den Europæiske sammenslutning af kommuner og Regioner.

Derudover deltager Danske Regioner på embedsmandsplan aktivt i andre organisationer, som åbner for indflydelse på EU-dagsordenen.

Læs mere:

Danske Regioners EU-prioriteter

Danske Regioner arbejder for at fremme det regionale demokrati og sikre fællesskab om vigtige regionale emner på tværs af landegrænser, men naturligvis også på specifik EU-lovgivning f.eks. vedrørende patientrettigheder, regional udvikling, arbejdsmarked og offentlige indkøb.

Danske Regioners EU-prioriteringer for 2018 fokuserer på fire emner: Regional vækst og beskæftigelse, politikker på det arbejdsretlige område, digitale løsninger, medlemslandenes sundhedssystemer.

Læs mere:

Interreg-samarbejde og strukturfondsindsatser

Danske Regioner varetager også regionernes interesser i tre EU-programmer, hvor Interreg-samarbejder eksisterer på tværs af grænser, Interreg Nordsøen, Interreg Østersøen og Interreg Europe.

Danske Regioner arbejder desuden for, at EU-finansiering fra strukturfondene er med til at skabe vækst og udvikling i regionerne i Danmark. 

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8367
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
asger.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

intet-billede.png
relaterede nyheder

Læs mere