Gå til indhold

Flere inspirationspunkter fra stormøde skal hjælpe ukrainere ind på det danske arbejdsmarked

Hurtigt jobmatch, afklaring af kompetencer og sprogundervisning. Det var nogle af de temaer, som politikere, arbejdsmarkedets parter, organisationer og interessenter havde fokus på ved mandagens stormøde om ukrainere i job.

For at samle inspiration og mulige løsninger i arbejdet med at hjælpe fordrevne ukrainere i job var omkring 150 politikere, erhvervsfolk og organisationer mandag formiddag samlet på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Her blev der bl.a. delt de første erfaringer med at modtage fordrevne ukrainere i kommunerne og på arbejdspladser.
Undervejs i stormødet var der fokus på mangel på arbejdskraft, danskundervisning, det gode jobmatch, og rekruttering og opkvalificering – herunder på social- og ældreområdet.
Drøftelserne skal munde ud i konkrete inspirationspunkter ud fra mødets temaer.
Inspirationspunkterne vil indgå i det videre arbejde i Partnerskabet om ukrainere i job.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:
- Jeg synes, at det var et rigtig godt og konstruktivt stormøde, hvor virksomheder, myndigheder og organisationer i fællesskab fik sat en retning for det videre arbejde. Nu vil vi i 'Partnerskab om ukrainere i job' se på, hvilke inspirationspunkter, vi kan gå videre med, og hvordan vi bedst muligt får dem ført ud i livet.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn siger:
- Vi står lige nu med den hamrende vigtige opgave at få ukrainere i job. Det er helt afgørende, at de nyankommne ukrainere oplever, at der er brug for dem på det danske arbejdsmarked, og her er det oplagt at se på de brancher, hvor vi i Danmark mangler arbejdskraft. Det drejer sig bl.a. om fødevaresektoren, landbruget, fiskeindustrien og hotel- og restaurationsbranchen. Jeg har i dag haft gode og konstruktive dialoger med virksomheder og organisationer i netop de brancher, og jeg oplever en stor velvilje til at hjælpe til, hvor de kan. Vi holder selvfølgelig stormødet i dag på en utrolig ulykkelig baggrund. Men det er også et møde, der skal være med til at kickstarte en udsædvanlig meningsfuld proces med at få ukrainerne integreret på det danske arbejdsmarked.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:
- Ingen tvivl om, at det er en stor opgave, vi står over for med at modtage de mange ukrainere på flugt. Ikke mindst på vores skoler og daginstitutioner, hvor vi i forvejen mangler lærere og pædagoger. Men det er en opgave, vi skal lykkes med. Derfor sætter jeg også stor pris på den iderigdom og handlekraft, jeg har mødt fra sektoren i dag. Det gør mig optimistisk og styrker min tro på, at vi i fællesskab kan finde løsninger. Mange ukrainere, der kommer til Danmark, har heldigvis et brændende ønske om at arbejde, og det skal vi selvfølgelig give mulighed for.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:
- Mange ukrainske flygtninge kommer til Danmark med kompetencer, som vi sandsynligvis kan bringe i spil, blandt andet inden for ældreplejen, hvor mange kommuner har store rekrutteringsudfordringer. Det er klart, at der må være et særligt fokus på sprog ud over de formelle kompetencer, når det kommer til arbejdet med sårbare ældre eller udsatte børn eller mennesker med svære handicap. Også derfor vil det være enormt værdifuldt at få identificeret de faglærte ukrainere, der er flygtet til Danmark, som vil kunne hjælpe til med pleje og omsorg for de svækkede ældre, mennesker med handicap eller udsatte børn, der også vil komme hertil som en del af flygtningegruppen.

Administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Jacob Holbraad siger:
- Jeg glæder mig over, at der på stormødet var bred enighed om, hvor vigtigt det er at få ukrainerne hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet, så de får en hverdag i Danmark. Derfor er det helt centralt, at der bruges mindst mulig tid på administrative processer med opholdstilladelse, skattekort og så videre. Samtidig skal vi have gennemført en struktureret afklaring af, hvad den enkelte kan. Det vil give virksomhederne et hurtigt overblik over, hvilke ukrainere der kan være relevante for dem.Formand

for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard siger:
- Herligt med så mange gode konkrete ideer på bordet i dag - fx at de ukrainske flygtninge skal have sprogmakkere på de danske arbejdspladser. Det er lovende, at stærke virksomheder med ordnede forhold går konstruktivt ind i arbejdet med at finde job. Vi skal sikre os mod, at ukrainere udnyttes til løn-dumping. Det er en klar forudsætning for den folkelige opbakning til at få mange ukrainere i job, at det sker under ordnede forhold. Det er også en klar forudsætning, at vi ikke glemmer de ledige i Danmark.

Formand for Akademikerne Lisbeth Lintz siger:
- Jeg er glad for, at så mange gode kræfter deler den fælles ambition om at få ukrainere i job så hurtigt som muligt. Nu skal de gode intentioner omsættes til handling. Vi har alle et ansvar, og vi kan kun lykkes, hvis vi alle bidrager.

Formand i Kommunernes Landsforening (KL) Martin Damm siger:
- Kommunerne står klar til at hjælpe de ukrainske flygtninge videre i job, og det er rigtig positivt, at der både på dagens møde og ude lokalt er en stor vilje blandt myndigheder, virksomheder og borgere til at løfte i fællesskab. Vi står dog over for en meget stor opgave, der lægger pres på alle kommunale områder, og skal vi lykkes med indsatsen, kræver det fleksibilitet fra alle – også staten og virksomhederne. Ikke mindst er det afgørende, at vi får sat turbo på processen med at få skattekort og NemKonto, så de ukrainske flygtninge let kan træde ind på det danske arbejdsmarked.

Formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner Heino Knudsen siger:
- Vi er bekendt med, at der allerede er kommet ukrainere til Danmark, som har sundhedsfaglige kompetencer. Derfor er vi også opmærksomme på, at det ikke må blive godkendelser og kompetencervurderinger, som unødigt kommer til at forhale, at de kan tage arbejde i sundhedsvæsenet. Generelt er vi optagede af, at ukrainere med de rette kompetencer hurtigst muligt kan komme i spil til job, og at vi i regionerne kan tage et ansvar for integrationen af ukrainerne, som er kommet hertil.

Formand for Danske Regioners løn- og praksisudvalg
Hvis du

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere