Gå til indhold

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Rundt om i verden er det blevet bemærket, at stort set alle danske kommuner på bare tre år har præsteret at få udviklet – og politisk vedtaget – lokale klimahandlingsplaner. Og da acceleration af den globale klimahandling er et hovedtema på COP28, er en dansk delegation blevet inviteret til topmødet for at fortælle om indsatsen med lokale klimahandlingsplaner, så resten af verden kan lade sig inspirere af arbejdet.

Planerne har samlet set et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser på tværs af alle sektorer med 76 procent i 2030. Det sker samtidig med, at kommunerne arbejder helhedsorienteret og langsigtet med at tilpasse sig til konsekvenserne af klimaforandringerne såsom stigende havvand, ekstreme regnskyl og hedebølger. At arbejdet er i så stor skala, samt at klimahandlingsplanerne integrerer både reduktioner og tilpasninger, er unikt – også i global sammenhæng.

(Nyheden fortsætter under billedet

Delegationen består af tolv borgmestre, Danske Regioners formand og andre parter i projektet DK2020, der blev initieret af den filantropiske forening Realdania i 2019. Siden gik Kommunernes Landsforening og de fem regioner i 2020 ind i samarbejdet, der i foråret 2023 blev afløst af Klimaalliancen, som har fokus på implementering. I alt 97 kommuner enten har eller er i færd med at udarbejde forpligtende klimahandlingsplaner, der adresserer målene i Paris-aftalen, og mange er i fuld gang med implementering.

- Delegationen skal inspirere borgmestre, guvernører og lokale ledere over hele verden til at arbejde sammen om klimahandling. Ofte er lokale klimainitiativer mere ambitiøse end nationale mål, fordi kommunerne er tæt på borgerne og mærker de direkte konsekvenser af klimaforandringerne. Invitationen fra COP28 viser tydeligt, hvor langt vi er kommet i Danmark, og hvor vigtig lokal klimahandling er, hvis vi skal nå Parisaftalens mål, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania og bestyrelsesmedlem i bynetværket C40 Cities.  

DK 2020-projektet og kommunernes klimaplanlægning tager udgangspunkt i en metode, som er udviklet af det globale bynetværk C40 Cities til megabyerne i verden og derefter tilpasset til Danmark.

Lokal klimahandling har hovedrolle

Klimatopmødet i Dubai har givet plads til et topmøde-i-topmødet med titlen COP28 Local Climate Action Summit (LCAS). 

Arrangementet, som Bloomberg Philanthropies og COP-præsidentskabet står bag, foregår den 1. og 2. december. Her vil diskussionerne handle om udviklingen af et nyt paradigme for lokal klimahandling, som integrerer både CO2-reduktioner og klimatilpasninger. Og som er handlingsorienteret på alle niveauer fra det lokale til det nationale. 

- Jeg er utrolig stolt over, hvor langt vi er kommet sammen. Vi har bevist over for hele verden, hvordan også mindre byer og kommuner med meget forskellige udfordringer, herunder natur, infrastruktur og erhverv, kan forpligte sig til Paris-aftalen. Og nu tager vi til COP28 for at vise resultaterne af at stå sammen og for at dele vores viden og erfaringer indtil nu, siger Frank Schmidt-Hansen, formand for KL’s Klimahandlingsudvalg og Klimaalliancen samt borgmester i Vejen Kommune.

Foruden Vejen tæller delegationen borgmestre fra Lejre, Frederikshavn, Lolland, Hørsholm, Fredericia, Roskilde, Norddjurs, Billund, Allerød, Haderslev og overborgmesteren fra København. Desuden er der repræsentanter for Realdania, Danmark grønne tænketank CONCITO, C40 Cities, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Fra planer til handling

De vedtagne klimahandlingsplaner i alle landets kommuner kalder på det næste skridt på vejen: en solid ramme for at samarbejde om, at planerne bliver til virkelighed. Delegationen tager derfor også til COP28 med det ny initiativ Klimaalliancen. Det er skabt af samme partnerskab som DK2020, men har fokus på samarbejde og videndeling omkring implementering.

- Med Klimaalliancen har vi skabt et stærkt samarbejde mellem kommuner og regioner, der har fået klimahandling gjort tilgængeligt. Vi er i fuld gang med at identificere de tiltag, der virker, og næste skridt er så at få delt den viden på kryds og tværs i alliancen. Netop effekten af samarbejde mellem mange lokale og regionale aktører om at nå klimamålene er noget af det, vi gerne vil dele med resten af verden ved COP28, siger Anders Kühnau, formand for Danske Regioner.

Ved arrangementet den 2. december vil Realdania, en række borgmestre og Danske Regioner fortælle om det konkrete lokale klimaarbejde og om to nye analyser, der går i dybden med robustheden af kommunernes klimahandlingsplaner for henholdsvis drivhusgasreduktion og klimatilpasning. 

Analyserne, som er udarbejdet af henholdsvis EA Energianalyse og CONCITO, viser bl.a., at kommunerne peger på konkrete tiltag, der i samspil med statslige rammevilkår, forventes at nedbringe kommunernes drivhusgasudledningen med 73 procent i 2030 ift. 1990 samt hvordan kommunerne vil øge klimarobustheden gennem klimatilpasning lokalt. 

Analyserne viser også et behov for at følge planerne til dørs, og at der på flere områder er behov for national lovgivning eller udrulning af nye teknologier, hvis kommunerne skal kunne indfri deres endnu mere ambitiøse mål på 76 procent i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050 samt at opnå et klimarobust samfund. 

I begge analyser tydeliggøres behovet for løbende opfølgning på planernes mål, vidensgrundlag og indsatser samt et øget behov for samarbejde mellem staten, regioner og kommuner. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere