Gå til indhold

EU-prioriteter i 2023

I 2023 har Danske Regioner fokus på Initiativet om Sund jordbund, Det Europæiske Sundhedsdataområde, revision af EU’s lægemiddellovgivning samt Direktiverne om Energieffektivitet og Energirigtige bygninger. Derudover fortsætter arbejdet med igangværende EU-sager som Danske Regioner er engageret i, herunder bl.a. Direktivet om løngennemsigtighed.

Danske Regioners bestyrelse fastlægger hvert år foreningens prioriteter i forhold til interessevaretagelsen i EU. Det sker med udgangspunkt i bestyrelsens strategi- og arbejdsprogram samt EU-Kommissionens arbejdsprogram.

For 2023 fokuserer Danske Regioner specielt på nedenstående områder:

1. Sund jordbund

Forslaget handler om at udvikle en omfattende EU-retlig ramme for jordbundsbeskyttelse, herunder identifikation og risikohåndtering af jordforurening i forbindelse med den Europæiske Grønne Pagt

2. Det Europæiske Sundhedsdataområde

Hensigten fra EU-Kommissionens side er at gøre det nemmere at overføre sundhedsdata på tværs af grænser. Det skal gavne både patienter og forskning. Forordningen kan få betydning for den måde, hvormed regionerne indsamler, opbevarer og videregiver patientdata.

3. Revision af EU´s lægemiddellovgivning

Revisionen, som er et af initiativerne under den europæiske sundhedsunion, har til formål at give borgerne adgang til sikre, effektive og økonomisk overkommelige lægemidler af høj kvalitet inden for EU.

4. Direktivet om Energieffektivitet og Direktivet om Energirigtige bygninger

Direktiverne har til formål at mindske energiforbruget fra den offentlige sektors bygninger og samtidig sikre energirenovering af disse bygninger, således at alle offentlige bygninger senest i 2027 er energiklasse F og senest i 2030 er energiklasse E. Hertil skal alle nye bygninger fra 2030 være nulemissionsbygninger.

5. Direktivet om løngennemsigtighed

Direktivet skal styrke anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi ved hjælp af løn-gennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer. Direktivet betyder, at de regionale arbejdsgivere skal implementere foranstaltninger, der skal sikre løngennemsigtighed forud og under ansættelsesforholdet.

 

Læs hele bestyrelsespunktet vedrørende Danske Regioners EU-prioriteringer for 2023 i pdf format her:

 

Danske Regioners EU-prioriteringer 2023