Gå til indhold

Nu får 18-20-årige gratis psykologhjælp

Unge voksne med depression og angst kan nu komme gratis til psykolog. "Det er et stort skridt i den rigtige retning, men i regionerne ser vi gerne, at psykologisk hjælp bliver gratis for alle", siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Flere og flere børn, unge og voksne har dårlig mental sundhed, og det skal der tages hånd om. Regionerne har foreslået og iværksat en række tiltag, og nu træder Folketinget til med en kærkommen satspuljebevilling. Frem til udgangen af 2021 kan alle 18-20-årige med let til moderat depression og angst modtage gratis psykologbehandling efter at være blevet henvist fra en læge.

Satspuljepartierne har afsat 15,1 millioner kroner til ordningen, som betyder, at patientgruppen ikke selv skal betale 40 procent af behandlingen som ellers.

- Det er en stor ting, at regionerne nu kan hjælpe disse unge mennesker bedre. Vi ved, at økonomien kan være en stopklods for mange, som burde få hjælp hos en psykolog, og den forhindring fjernes. Nu handler det om at nå ud til så mange af de 18-20-årige som overhovedet muligt, så angst og depression ikke sniger sig ind på dem og hindrer dem i at leve livet fuldt ud med venner, arbejde og familie, siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Gratis psykologisk hjælp til alle

I foråret sørgede alle fem regioner for at tilbyde gratis online psykologhjælp til danskere med let til moderat depression og angst, hvor man hjemme fra computeren udfylder spørgsmål og kommer til at tale med en psykolog, hvis der er behov for det.

Samtidig kom Danske Regioner med tre udspil på psykiatri-området:

- Gratis hjælp hos en psykolog eller en anden kompetent sundhedsperson vil selvfølgelig være dyrt at starte op, men det er det eneste rigtige at gøre for de alt for mange danskere, som har psykiske problemer. Og vi ved fra erfaringer fra England, at gratis psykologisk hjælp er samfundsøkonomisk billigere, end at så mange danskere oplever, at sorg eller stress bliver til en uforklarlig træthed og tristhed, der ikke vil gå væk, og som betyder, at man lukker sig om sig selv, siger Sophie Hæstorp Andersen og supplerer:

- Det er fortvivlende at være familie eller ven til en person, man ikke kan nå ind til og hjælpe videre, og psykisk sygdom kan være en kæmpe belastning for både den syge og de pårørende. Som samfund bør vi sætte massivt ind på at sørge for bedre hjælp, og det er hele vejen rundt: På de psykiatriske hospitaler, på de kommunale bosteder og hos psykologer og praktiserende læger tæt på borgernes hverdag.

Også bedre hjælp til psoriasispatienter

En anden satspuljebevilling træder også i kraft nu: Frem til udgangen af 2021 har satspuljepartierne afsat 4,2 millioner kroner til en forsøgsordning, så patienter med svær psoriasisgigt kan få dækket halvdelen af udgifterne til behandling hos en fodterapeut, når de henvises fra egen læge.

fakta

Gratis psykologhjælp

  • I dag gives der 60 pct. tilskud til psykologbehandling af let til moderat depression og angst for bl.a. unge mellem 18-20 år. De 60 pct. er regionernes tilskud til patientens behandling.
  • I perioden 1. juli 2018 til 31. december 2021 er det aftalt at fjerne den nuværende egenbetaling på 40 pct. til psykologbehandling af let til moderat depression eller angst for 18-20-årige.
  • De unge skal henvises af egne læge, som det gælder ved de øvrige persongrupper under Overenskomst om psykologhjælp
  • Det er psykologer, der virker under overenskomsten (ydernummerpsykologer), som kan behandle patienter under den nye ordning.
udspil og aftaler

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere