Danske Regioner sætter sig for bordenden for at forbedre psykiatrien

Psykiatriske patienter udredes og behandles stadigt hurtigere, og siden 2009 er der kommet 41.000 flere patienter på de psykiatriske hospitaler. Nu inviterer Danske Regioner alle relevante parter til et nyt samarbejde om at løfte kvaliteten i psykiatrien.

Rigtig mange ting lykkes godt i den psykiatriske indsats på tværs af landet, men samlet set skal kvaliteten løftes, så vi bruger de bedste behandlingsmetoder – enten så borgerne bliver raske eller bliver bedre i stand til at tage hånd om eget liv. Derfor nedsætter Danske Regioner nu et nyt forum: Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien (DMFKP).

Forummet nedsættes med inspiration fra kræft- og hjerteområdet, hvor erfaringerne er gode, og det nye forum skal blandt andet udvikle og sikre faglige data, som kan styrke forskningen, så kvaliteten forbedres i psykiatrien – og så behandlingen og hjælpen til psykiatriske patienter bliver mere ensartet fra landsdel til landsdel.

En bedre indsats i fællesskab

- Vores personale på de psykiatriske afdelinger har været rigtig dygtige til at tage patienterne hurtigt ind og hjælpe dem mere rettidigt end tidligere. Det gør en stor forskel for mange patienter, men vi hører desværre også, at nogle patienter ikke altid får den nødvendige hjælp. Når vi skal sikre det, handler det om at gøre det bedre i fællesskab på tværs af regioner og kommuner og bruge data bedre i forhold til diagnoser, indhold i behandling og samlede patientforløb. Derfor har jeg store forventninger til vores nye forum, som jeg håber, at de andre parter vil tage aktivt del i, siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Med Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien (DMFKP) ønsker Danske Regioner at samle de mange aktører på psykiatriområdet, så man i fællesskab kan skabe en bedre psykiatrisk indsats. Det skal ske på tværs af regioner, hospitaler, kommuner, faglige selskaber og patientforeninger. Efter planen skal det nye forum sættes i gang efter sommerferien.

Mere fokus på kvalitet

- Der så stor enighed om at styrke den psykiatriske indsats, at vi egentlig ’bare’ skal sætte damp på kedlerne. Vi skal gøre arbejdet med kvalitet mere gennemskueligt, og der er brug for en koordineret indsats, hvor vi deler viden og opsamler nye metoder. På den måde kan vi give patienterne bedre hjælp. Den rolle vil vi gerne påtage os i regionerne, siger Sophie Hæstorp Andersen og supplerer:

- I regionerne har vi arbejdet målrettet på at mindske fokusset på aktivitet i sundhedsvæsenet, fordi det blev for dominerende. Det er vi lykkedes med, og derfor skal vi også være omhyggelige med at styrke kvaliteten på de psykiatriske afdelinger. Det gør vi blandt andet med det nye forum.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Sophie Hæstorp Andersen (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere