Gå til indhold

Medicin

Metode i Medicinrådet ændres

Medicinrådet skal fremover bruge den internationalt kendte QALY-metode til at vurdere, om ny medicins effekt svarer til prisen. ”Ændringerne sker for at sikre større gennemsigtighed i afgørelserne”, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Efter en høring blandt interessenter på området, har bestyrelsen i Danske Regioner nu vedtaget syv ændringer for Medicinrådets arbejde. Ændringerne kommer som opfølgning på en ekstern evaluering, der blev gennemført i foråret.

QALY bliver den største nyskabelse

Medicinrådet vil fra oktober næste år tage QALY-metoden i brug, som hjælp til at vurdere om ny sygehusmedicin skal anbefales som standardbehandling. Den nye metode bruges i flere lande omkring os, heriblandt i England, Norge og Sverige.

Metoden bruges for bedre at kunne sammenligne effekten af ny medicin på tværs af forskellige sygdomme, og den vil derfor være med til at sikre større gennemsigtighed i Medicinrådets afgørelser. QALY kommer dog ikke til at stå alene. Medicinrådet skal fortsat anvende Folketingets syv principper for prioritering af sygehusmedicin, når rådet beslutter, om ny sygehusmedicin skal anbefales. Derudover kan en sygdoms alvorlighed også indgå som parameter ved bedømmelsen.

Desuden er QALY ikke altid velegnet til at vurdere lægemidler til sjældne sygdomme, fordi der kan være begrænset data. Her vil vurderingen i stedet foregå på et mere kvalitativt grundlag, hvor det er den lægefaglige vurdering frem for den statistiske metode, som afgør, om lægemidlet anbefales eller ej.

Patienter og industri kan følge arbejdet

Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Patienter og Lægemiddelindustriforeningen får nu mulighed for at komme med input til arbejdet med den nye metode i en følgegruppe. Når der foreligger et udkast til en metodehåndbog, vil den blive sendt i høring, og dernæst ventes det, at Medicinrådet vil overgå til den nye QALY-metode næste efterår.

Med indførelsen af QALY bliver sagsbehandlingstiden 16 uger i stedet for 12 som i dag.

- Vi vil dog stadig være et af de lande med hurtigst sagsbehandling, påpeger Stephanie Lose.

Muligt at inddrage upublicerede data

Andre ændringer træder i kraft allerede nu. Det gælder bl.a., at Medicinrådet skal registrere hvor lang tid, der går fra rådet får foreløbige ansøgninger fra lægemiddelvirksomhederne til de endelige ansøgninger modtages. Det sker også i bestræbelserne på at øge gennemsigtigheden om rådets arbejde.

Medicinrådet kan desuden fremover inddrage relevante upublicerede data. Rådet skal selv opstille kriterier for anvendelsen af upublicerede data, der kan bruges i de tilfælde, hvor der fx er fremkommet nye, afgørende og valide overlevelsesdata for ny medicin.

Sidst men ikke mindst skal Medicinrådet udarbejde flere vejledninger til prioritering af behandlinger på områder, hvor der er flere lægemidler at vælge imellem.

Bestyrelsen i Danske Regioner har desuden vedtaget, at ændringerne, der nu foretages, skal evalueres to år efter at QALY-metoden er taget i brug.

-  Vi er glade for, at der er opbakning til justeringerne af rådet, og vi er overbeviste om, at de vil føre til et endnu bedre Medicinråd, siger Stephanie Lose.

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere