Gå til indhold

Forskning

Pulje til forskning i forebyggelse åben for ansøgninger

I dag åbner Danske Regioner for ansøgninger til en pulje, der skal gå til ny forskning på forebyggelsesområdet. Puljen er på 9,5 millioner kroner. - En stærk forebyggelsesindsats er nøglen til bedre sundhed, siger formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

Puljens midler vil gå til projekter, der på sigt kan udbredes til hele landet til gavn for bedre forebyggelse på områder som f.eks. trivsel, rygning, overvægt eller nye teknologiske løsninger til brug i en forebyggelsesindsats.

Puljen er en del af et treårigt projekt, hvor i alt ca. 27,5 millioner kroner er blevet specifikt øremærket til forskning i forebyggelse. Puljens midler bliver udmøntet mellem 2019 og 2021.

Projekt, der skal forebygge ensomhed, fik sidste år midler

Ved den seneste uddeling af puljen, gik en del af midlerne til projektet Flere i Fællesskabet, der sætter fællesskab og ensomhed blandt unge på dagsordenen i en fireårig periode i Silkeborg Kommune i Region Midtjylland. Flere i Fællesskabet sætter ind mod ensomhed blandt unge, og det skal fremme mental sundhed. Bag projektet står et fællesskab af både kommune, region, frivillige organisationer og det lokale erhvervsliv. 

Formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Karin Friis Bach, opfordrer alle med et godt forebyggelsesprojekt at søge i år: 

- En stærk forebyggelsesindsats er nøglen til bedre sundhed og et bæredygtigt sundhedsvæsen. Projekterne, som puljen støtter, skal give os mere viden om, hvad der virker for specifikke målgrupper, og den viden skal vi omsætte til at målrette forebyggelsesindsatserne i hele landet.

En del af Danske Regioners forebyggelsesstrategi

For at få del i midlerne i puljen for 2020, må projektet meget gerne involvere flere samarbejdspartnere eller forskningsmiljøer som f.eks. andre regioner, kommuner, almen praksis eller private eller frivillige organisationer.

Der skal dog være en regional part i projektet, som også skal være hovedansøger af puljen. Et eksempel er et regionalt hospital eller en regional forskningsinstitution.

Forskningen, som får del af puljen, skal bidrage til arbejdet med forebyggelse på tværs af region, kommune, almen praksis og civilsamfundsorganisationer.

Puljen er en del af Danske Regioners forebyggelsesstrategi Sundhed for livet. 

Fakta om puljen:

• Der blev i 2019 uddelt midler til otte projekter.
• Der blev i alt udmøntet 10.999.016 kr.
• De resterende midler (fra de i alt 13.705.000 kr.) overgår til næste års pulje.
• Næste pulje åbner for ansøgninger d. 1. november. Det er muligt at søge puljen til d. 28. februar 2020.
• Næste års pulje bliver på ca. 9,5 million kr.

Læs mere

Fælles regional pulje til forskning i forebyggelse (regioner.dk)

Danske Regioners Forebyggelsesstrategi: Sundhed for livet (pdf)

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Nu bliver det nemmere at forske i sundhed

Ny vejledning skal nedbryde de juridiske barrierer, som forskere møder, når de ansøger om et forskningsprojekt. Vejledningen skal sikre en ensartet og hurtigere sagsbehandling af forskningsansøgninger til gavn for patienterne.

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere