Coronavirus/Covid-19

Genåbning af samfundet kan påvirke beholdningen af værnemidler

Lagrene af værnemidler stiger, men der er sat en genåbning af samfundet i gang, som kræver, at der fortsat købes værnemidler ind i store mængder. Derfor forsætter regionerne deres arbejde.

Den ugentlige opgørelse over værnemidler vidner om, at beholdningen på lagrene stiger. Det er godt, men bestemt ikke noget, der sætter en stopper for indkøbene, understreger Stephanie Lose, der formand for Danske Regioner:

- Regionerne arbejder stadig i døgndrift med at få forhandlet indkøb på plads. Vores vigtigste fokus er at sikre medarbejdernes sikkerhed, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at sikre os, at alle kan trække i værnemidler, når der behov for det, siger Stephanie Lose.

Genåbning kan skabe øget behov for værnemidler

I denne uge er der sket en genåbning af samfundet på en række områder. En genåbning, der ifølge Sundhedsstyrelsen, vil skabe et øget smittetryk i befolkningen. Det øgede smittetryk kan betyde, at endnu flere henvender sig ved deres læge med symptomer på coronasmitte:

- Stiger andelen af smittede i befolkningen, og dermed forventeligt antallet af mennesker, der skal behandles, så vil det naturligt kræve endnu flere værnemidler i sundhedsvæsenet. Derfor bliver regionerne også ved med at købe ind og sikre os så meget på lager, som det er muligt. Ligesom vi fortsat fordeler værnemidlerne rundt i hele landet til alle sektorerne efter behov, siger Stephanie Lose.

I sidste uge blev regeringen, Danske Regioner, KL og PLO enige om gradvist at øge aktiviteten i sundhedsvæsenet igen. Det betyder blandt andet, at de mange patienter, der har fået udskudt en behandling eller en operation, nu vil begynde at blive indkaldt.
Den øgede aktivitet i sundhedsvæsenet skaber derfor også en større efterspørgsel på værnemidler i både almen praksis, ved speciallæger og på hospitalerne.

Særligt fokus på overfladedesinfektion og kitler

Det ugentlige overblik over værnemidler viser, at det især er overfladedesinfektion og kitler, som der er et særligt fokus på at få leveret mere af i den kommende tid. For overfladedesinfektion er vurderingen at den nationale lagerbeholdning aktuelt rækker til en uge, mens der er en beholdning på tre uger for kitler.

For begge dele gælder det, at regionerne er i dialog med samarbejdspartnere om at få leverancer ind på lagrene.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Om coronavirus/Covid-19

Find mere information fra danske myndigheder om coronavirus/covid-19 på:

www.coronasmitte.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil gennemføre faste test af alt sundhedspersonale

Regionerne har siden Corona-epidemiens start udført mere end 1 million test for COVID-19. En betydelig del af dem har været test af sundhedspersonale. Nu skruer regionerne op for den systematiske testning af medarbejdere og indfører fx faste intervaller for tests for at blive ved med at holde smittespredningen nede. – Test-indsatsen udbygges, så medarbejderne og patienterne fortsat kan føle sig trygge, i takt med at besøgsrestriktioner på hospitalerne ophæves, og samfundet generelt åbner op igen, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Læs mere

Ny aftale: Alle ansatte i plejesektoren testes for COVID-19

For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

Læs mere

Stærkt samarbejde viser vejen for fremtidens beredskab

Kampen mod covid-19 har givet os ny værdifuld læring om, hvordan vi styrker epidemiberedskabet. Men vi kan også bruge kriseerfaringerne i den daglige drift i sundhedsvæsenet. Det skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere

Lad os bruge krisen konstruktivt til gavn for borgerne

Corona-krisen har vist, at det ikke kræver store omorganiseringer at indfri ønsket om et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Derimod kræver det, at vi bygger videre på de faglige fællesskaber, som har vist sig stærke, når det handler om at løse opgaver, der kræver samarbejde på tværs af sektorer, skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere