Coronavirus/Covid-19

Ny digital løsning til borgere skal afdække smitte med COVID-19 i Danmark

Sundheds- og Ældreministeriet har lanceret COVIDmeter, der er en ny digital løsning, som kan styrke den løbende monitorering og analyse af smitteudbredelse af COVID-19 i Danmark. Alle borgere inviteres og opfordres til at tilmelde sig den nye platform på sundhed.dk og ugentligt svare på få spørgsmål om eget helbred.

Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget mange henvendelser fra frivillige og private initiativtagere, der har tilbudt at hjælpe myndighederne med apps og hjemmesider, hvor borgere kan afgive oplysninger om deres sundhedstilstand.

Formålet har primært været at afdække smittespredningen i samfundet.

Borgerengagement har inspireret ministeriet

Statens Serum Institut har i mange år haft et panel af frivillige danskere, der gennem løsningen Influmeter ugentligt indberettede symptomer på influenza, men løsningen har ikke haft kapacitet nok til at kunne bruges til vurdering af udbredelsen af COVID-19.

De mange henvendelser og det store engagement fra borgere har derfor inspireret Sundheds- og Ældreministeriet og samarbejdspartnere til udviklingen af COVIDmeter, men det har været altafgørende at udvikle en sikker digital løsning til brug for myndighedernes arbejde.

- Det har været afgørende for os at lære af de løsninger, som borgere og iværksættere har sat i søen på eget initiativ. Vi har fra start af haft en ambition om at lade os inspirere, men også at den nye løsning skulle være fuldstændig sikker at anvende og basere sig på de videnskabelige metoder, som Statens Serum Institut anvender.

- Vi håber, at så mange som muligt vil bruge den nye løsning og ugentligt svare på, om de har haft symptomer på sygdom. Det vil give myndighederne et endnu bedre datagrundlag for at vurdere udbredelsen af smitte i samfundet og understøtte beslutningerne om den gradvise genåbning af Danmark,” siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Danske Regioner: Hjælp sundhedsvæsenet

Næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman, bakker også op om initiativet

- Regionerne opfordrer alle danskere til at hjælpe sundhedsvæsenet ved at tilmelde sig COVIDmeter på sundhed.dk. For den enkelte er det en lille indsats, men med kæmpe betydning for vores viden om smittespredningen. Det er positivt, at Statens Serum Institut har skabt en løsning, hvor vi alle kan være med til at indsamle værdifuld viden om influenza og COVID-19. Det sker trygt og sikkert på sundhed.dk, som mange danskere kender i forvejen.

COVIDmeter kan bruges af alle med NemID

COVIDmeter er udviklet i et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og udvikles af Netcompany. Netcompany har vederlagsfrit udviklet en bred national beredskabsapplikation til brug for myndighedernes COVID-19 indsats. COVIDmeter kan anvendes af alle borgere, der har et NemID. Myndighederne bruger svar på borgeres spørgsmål til på aggregeret niveau at monitorere og overvåge smitteudbredelsen, dvs. at oplysninger ikke bruges i behandlingsøjemed.

En af flere digitale løsninger

COVIDmeter er en ud af flere digitale løsninger, som kan understøtte myndighedernes indsats mod COVID-19.

Som en del af regeringens indsats for en kontrolleret og ansvarlig åbning af Danmark vil sundhedsmyndighederne i løbet af de kommende uger lancere en ny app, som dels kan styrke datagrundlaget for sundhedsmyndighedernes løbende overvågning af smitteudbredelse og dels kan understøtte en hensigtsmæssig adfærd blandt borgere, som kan minimere smitteudbredelse. Denne app udvikles ligeledes i et samarbejde mellem Netcompany og Digitaliseringsstyrelsen.

Høje krav om sikkerhed 

Når Sundheds- og Ældreministeriet tager nye digitale løsninger som COVIDmeter og apps i brug i indsatsen mod COVID-19 er det afgørende, at de er frivillige for borgere at anvende, at de lever op til høje krav om sikkerhed, og at der er foretaget grundige dataetiske overvejelser. Det er således en klar forudsætning for COVIDmeter og den kommende app, at rammerne for beskyttelse af persondata er på plads, både juridisk og teknisk.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Om Coronavirus/Covid-19

Find mere information fra danske myndigheder om coronavirus/covid-19 på:

www.coronasmitte.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil gennemføre faste test af alt sundhedspersonale

Regionerne har siden Corona-epidemiens start udført mere end 1 million test for COVID-19. En betydelig del af dem har været test af sundhedspersonale. Nu skruer regionerne op for den systematiske testning af medarbejdere og indfører fx faste intervaller for tests for at blive ved med at holde smittespredningen nede. – Test-indsatsen udbygges, så medarbejderne og patienterne fortsat kan føle sig trygge, i takt med at besøgsrestriktioner på hospitalerne ophæves, og samfundet generelt åbner op igen, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Læs mere

Ny aftale: Alle ansatte i plejesektoren testes for COVID-19

For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

Læs mere

Stærkt samarbejde viser vejen for fremtidens beredskab

Kampen mod covid-19 har givet os ny værdifuld læring om, hvordan vi styrker epidemiberedskabet. Men vi kan også bruge kriseerfaringerne i den daglige drift i sundhedsvæsenet. Det skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere

Lad os bruge krisen konstruktivt til gavn for borgerne

Corona-krisen har vist, at det ikke kræver store omorganiseringer at indfri ønsket om et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Derimod kræver det, at vi bygger videre på de faglige fællesskaber, som har vist sig stærke, når det handler om at løse opgaver, der kræver samarbejde på tværs af sektorer, skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere