Gå til indhold

Uddannelse

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Hvert år søger mange tusinde unge ind på det almene gymnasium eller HF, og hvert år prioriterer de hvilket gymnasium de helst vil gå på.

Og årets opgørelse viser, at over 92 pct. af de unge i år kan se frem til en skolegang på deres foretrukne almene gymnasium. Samtidig har over 98 pct. af ansøgerne til HF fået deres førsteprioritet.

- Det betyder meget for de unge at gå på den skole, de drømmer om, og derfor er jeg glad for, at vi kan opfylde så manges ønsker, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

God balance kræver politiske beslutninger

Med 92 pct. af de unge, som i år får deres førsteprioritet, er tallet en smule mindre end sidste år, hvor 95 pct. fik opfyldt deres ønsker.

Regionsrådene har nemlig i år indstillet til ministeren, at der kom loft over elevoptaget på flere gymnasier, særligt i storbyerne, for at sikre en god fordeling af eleverne. Nogle af lofterne skal sikre, at unge i yderområderne forsat kan vælge et gymnasium tæt på, hvor de bor. Andre skal medvirke til en bedre balance i elevsammensætningen på udvalgte gymnasier, så de unge ikke kun får klassekammerater, der ligner dem selv.

- Vi var forberedte på, at lidt færre elever ville få deres førsteprioritet i år, da vi har ønsket at tage fat på nogle af de udfordringer, vi ser i elevfordelingen. Det er et politisk ansvar at sikre, så alle unge får et godt uddannelsestilbud, uanset hvor i landet de bor, siger Stephanie Lose.

Det er de regionale fordelingsudvalg, bestående af regionsrådspolitikere og rektorer, der fordeler eleverne fra de overansøgte gymnasier. Stephanie Lose påpeger, at det ikke er en let opgave.

- Det kræver godt lokalt kendskab og svære politiske beslutninger ude i de enkelte regioner, men det står vi gerne på mål for. Og heldigvis ser vi, at de unge generelt bliver glade for den skole, de går på, siger hun.

Stephanie Lose understreger desuden, at Danske Regioner ser frem til de bebudede forhandlinger med regeringen om en langsigtet model for elevfordeling og kapacitetsfastsættelse på gymnasieområdet.

 

Fakta om de regionale fordelingsudvalg:

  • I hver region findes et eller flere regionale fordelingsudvalg, som fordeler ansøgere til STX og HF inden for et bestemt geografisk område. Der er i alt 17 fordelingsudvalg.
  • Fordelingsudvalgene består af rektorerne fra gymnasierne i fordelingsudvalgets dækningsområde samt to politikere fra regionsrådet.
  • Fordelingsudvalgene træffer under ansvar over for regionsrådet alle afgørelser om fordeling af de optagelsesberettigede ansøgere til den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse
  • De gældende fordelingsregler betyder, at hvis et gymnasium har flere ansøgere, end der er plads til, går pladserne til de elever, der bor tættest på (målt gennem afstand via vejnettet mellem ansøgers bopæl og uddannelsesstedet).
  • Supplerende er der en regel, der sikrer, at elever ikke har mere end 60 minutters transporttid til gymnasiet.
  • I år skulle gymnasierne senest den 15. maj give ansøgerne besked på, om de har fået reserveret en plads.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen, chefrådgiver

Center for Regional Udvikling, EU og Miljø
T: 3529 8171
M: 2917 0915
E: mkl@regioner.dk

Marie Hauberg, presserådgiver
Kommunikation
M: 23 65 29 77   
E: mau@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose

Formand for Danske Regioner
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk

 

Relaterede nyheder

Læs mere