Gå til indhold

Coronavirus/Covid-19

Lad os sammen sikre sund og attraktiv offentlig transport – også efter krisen

I Danske Regioner tager vi gerne imod transportministerens invitation og indgår i en dialog om, hvordan vi løser trafikselskabernes udfordringer, så vi fortsat kan tilbyde sund og attraktiv offentlig transport i hele landet. Det skriver næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Af Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner. Bragt i Jyllands-Posten en 6. maj 2020.

Mens de fleste danskere har opholdt sig hjemme under corona-epidemien, har busser, tog, metro og letbane fragtet passagerer med vigtige ærinder rundt i hele landet med reducerede køreplaner. Antallet af passagerer er dog – med rette – faldet markant, og det står klart, at det vil få stor betydning for trafikselskabernes økonomi.

Derfor vil vi i Danske Regioner gerne kvittere for transportminister Benny Engelbrechts udmelding i Jyllands-Posten om kompensation til trafikselskaberne. Det vil der blive brug for.

Som vi ser det, har corona-krisen medført tre store udfordringer for den kollektive trafik.

Den første udfordring er akut og handler om trafikselskabernes likviditet. Flere selskaber har meddelt, at de allerede primo juni ikke har tilstrækkeligt med midler til at betale de kontraktlige udgifter til operatører mv.

Den anden udfordring handler om økonomien for resten af året. Et kvalificeret skøn over de økonomiske tab for trafikselskaberne lyder på netto 1,6 mia. kr. for hele 2020. Det er klart, at dette skøn skal kvalificeres, men der er ingen tvivl om, at tabet af passagerindtægter er stort og fortsat vil være det i lang tid fremover.

Og det leder til den tredje, mere langsigtede udfordring, nemlig at det på sigt kan blive svært at gøre den kollektive transport attraktiv igen. Som ministeren også skriver, kan det være, at nogle danskere simpelthen foretrækker at køre i deres egen bil også efter corona-krisen. Men det er en udvikling, som vi skal gøre alt for at modvirke både i forhold til trængsel, samfundsøkonomi og klima.  

Måske ligger noget af løsningen i de små innovative eksempler, som vi har set under krisen – fx DSB’s app, der viser, hvor mange der er med S-toget. Men med corona-krisens massive påvirkning af den kollektive trafik kommer vi heller ikke uden om en økonomisk kompensation. Derfor vil vi i Danske Regioner gerne tage imod transportministerens invitation og snarest muligt indgå i en dialog om, hvordan vi løser trafikselskabernes udfordringer, så vi fortsat kan tilbyde sund og attraktiv offentlig transport i hele landet.