corona/Covid-19

Forbud mod besøg på alle hospitaler er trådt i kraft

Regionsrådene følger de opdaterede retningslinjer fra myndighederne, og udsteder forbud mod pårørendes besøg på landets hospitaler. Undtagelser til forbuddet gælder kun, hvis der er tale om en kritisk syg patient eller forældres besøg hos et mindreårigt barn.

April 2020: Bemærk: Siden denne nyhed er offentliggjort kom der d. 6. april ændringer i bekendtgørelsen, og dermed besøgsrestriktioner. Se dokumentet af 6. april 2020 nederst fra Styrelsen for Patientsikkerhed for gældende regler.

For at sikre både patienter og medarbejdere på hospitalerne mod coronavirus, er det fra onsdag den 18. marts kl. 10 ikke tilladt for pårørende at ledsage eller besøge familie og venner på alle landets hospitaler. Forbuddet omfatter også hospitalernes tilknyttede behandlingsinstitutioner - det gælder dermed også i psykiatrien.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har bedt regionsrådene om at udsende et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til hospitaler og tilknyttede behandlingsinstitutioner.

Forbuddet omfatter ikke besøg af nære pårørende til en person i en kritisk situation. Det gælder for eksempel et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn.

Forbuddet mod besøgende på landets hospitaler er iværksat for at undgå mest mulig smittespredning til patienter og medarbejdere.

Senest har Styrelsen for Patientsikkerhed udsendt nye retningslinjer gældende fra den 6. april. 

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Om Corona/Covid-19

Find mere information fra danske myndigheder om coronavirus/covid-19 på:

www.coronasmitte.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil gennemføre faste test af alt sundhedspersonale

Regionerne har siden Corona-epidemiens start udført mere end 1 million test for COVID-19. En betydelig del af dem har været test af sundhedspersonale. Nu skruer regionerne op for den systematiske testning af medarbejdere og indfører fx faste intervaller for tests for at blive ved med at holde smittespredningen nede. – Test-indsatsen udbygges, så medarbejderne og patienterne fortsat kan føle sig trygge, i takt med at besøgsrestriktioner på hospitalerne ophæves, og samfundet generelt åbner op igen, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Læs mere

Ny aftale: Alle ansatte i plejesektoren testes for COVID-19

For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

Læs mere

Stærkt samarbejde viser vejen for fremtidens beredskab

Kampen mod covid-19 har givet os ny værdifuld læring om, hvordan vi styrker epidemiberedskabet. Men vi kan også bruge kriseerfaringerne i den daglige drift i sundhedsvæsenet. Det skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere

Lad os bruge krisen konstruktivt til gavn for borgerne

Corona-krisen har vist, at det ikke kræver store omorganiseringer at indfri ønsket om et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Derimod kræver det, at vi bygger videre på de faglige fællesskaber, som har vist sig stærke, når det handler om at løse opgaver, der kræver samarbejde på tværs af sektorer, skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere