Corona/Covid-19

Ny midlertidig organisering af arbejdet i Medicinrådet i lyset af Covid-19

Travlheden omkring Covid-19 blandt kliniske eksperter på hospitalerne påvirker arbejdet i Medicinrådet. Lægefaglige eksperter arbejder på fuld kraft på hospitalerne, og det betyder, at der midlertidigt indføres ændrede arbejdsprocesser i Medicinrådet. Rådet bestræber sig på at gennemføre så mange sager som muligt indenfor de nuværende sagsbehandlingstider. Men der kan ske forsinkelser, da de lægefaglige medlemmer af Rådet og fagudvalgene i den kommende tid må prioritere deres opgaver på hospitalerne i relation til Covid-19.

Den nye midlertidige organisering betyder først og fremmest, at sagsbehandlingen – som så mange andre steder i samfundet – i højere grad vil ske skriftligt eller på video, så fysiske møder og transporttid undgås. I de tilfælde, hvor Medicinrådet er nødt til at behandle sager på møder, vil det ske med færre deltagere, så belastningen af de hospitalsansatte læger mindskes.

I fagudvalgene under rådet, vil arbejdet også i højere grad foregå skriftligt, og formænd vil kunne udpege medlemmer af udvalgene til at aflaste dem. Rådet vil desuden kunne udpege midlertidige formænd for udvalgene.

Desuden vurderer Danske Regioner, at travlheden på hospitalerne betyder, at det ikke er hensigtsmæssigt netop nu at belaste Rådet med den særlige opgave at forberede overgangen til at benytte QALY-metoden 1. oktober i år. Indførelsen vil derfor blive udskudt med op til seks måneder.

- Covid-19-situationen påvirker hele sundhedsvæsenet, og derfor er vi nødt til at organisere arbejdet lidt anderledes, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, hvis bestyrelse har godkendt ændringerne i Medicinrådets arbejdsgange.
Hun håber på bred forståelse for, at arbejdet i en periode omorganiseres, fordi Covid-19 presser sundhedsvæsenet til det yderste.

-Det er vigtigt for os, at Medicinrådet fortsat kan godkende ny medicin på et højt fagligt grundlag. Der kan forekomme forsinkelser i arbejdet, men vi henstiller til Medicinrådet prioriterer at behandle de sager, der har størst betydning for patienterne indenfor tidsfristerne, lyder det fra Stephanie Lose.

De ordinære rådsmøder i april og maj erstattes af de nye procedurer. Varigheden af de midlertidige ændringer, som bestyrelsen i Danske Regioner har godkendt, vil afhænge af, hvordan Covid-19-krisen udvikler sig de kommende måneder.

Læs mere: 

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke SMS) eller pressekontakt@regioner.dk.

Hvis du vil vide mere

Om Corona/Covid-19

Find mere information fra danske myndigheder om coronavirus/covid-19 på:

www.coronasmitte.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil gennemføre faste test af alt sundhedspersonale

Regionerne har siden Corona-epidemiens start udført mere end 1 million test for COVID-19. En betydelig del af dem har været test af sundhedspersonale. Nu skruer regionerne op for den systematiske testning af medarbejdere og indfører fx faste intervaller for tests for at blive ved med at holde smittespredningen nede. – Test-indsatsen udbygges, så medarbejderne og patienterne fortsat kan føle sig trygge, i takt med at besøgsrestriktioner på hospitalerne ophæves, og samfundet generelt åbner op igen, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Læs mere

Ny aftale: Alle ansatte i plejesektoren testes for COVID-19

For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

Læs mere

Stærkt samarbejde viser vejen for fremtidens beredskab

Kampen mod covid-19 har givet os ny værdifuld læring om, hvordan vi styrker epidemiberedskabet. Men vi kan også bruge kriseerfaringerne i den daglige drift i sundhedsvæsenet. Det skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere

Lad os bruge krisen konstruktivt til gavn for borgerne

Corona-krisen har vist, at det ikke kræver store omorganiseringer at indfri ønsket om et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Derimod kræver det, at vi bygger videre på de faglige fællesskaber, som har vist sig stærke, når det handler om at løse opgaver, der kræver samarbejde på tværs af sektorer, skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere