Corona/Covid-19

Regionerne følger anbefalinger for medarbejdere i risikogrupper

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for de medarbejdere i sundhedsvæsenet, der tilhører en særlig risikogruppe, når det kommer til Covid-19. ”Vi skal passe godt på alle medarbejderne, og derfor følger vi naturligvis de nye anbefalinger,” siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Ansatte i sundhedsvæsenet kan også selv tilhøre de risikogrupper, som er særligt udsatte i forhold til at få et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med Covid-19. Risikogrupperne er af Sundhedsstyrelsen defineret som gravide, personer med kroniske sygdomme og ældre - særligt over 80 år.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de udsatte medarbejdere ”flyttes til anden opgave eller funktion, hvis de varetager funktioner med stor smitterisiko.” Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er altså ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe automatisk sygemeldes og hjemsendes, men i stedet at de midlertidigt flyttes til fx en anden afdeling.

- Vi skal passe så godt på alle medarbejderne, som det overhovedet er muligt, og derfor følger vi naturligvis Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner. 

Alle har et ansvar for medarbejderne i sundhedsvæsenet

Samtidigt har alle et ansvar for at forsøge at stoppe smittespredningen i videst muligt omfang, så medarbejderne på hospitalerne trygt og sikkert kan arbejde, understreger Stephanie Lose:

- Alle vi andre skal tage ansvar for at sikre de bedste betingelser for, at medarbejderne kan udføre deres arbejde. Vi skal hver især tage alle de nødvendige forholdsregler for at undgå smittespredning på hospitalerne. Det kan for eksempel være ved ikke at ledsage vores pårørende til en aftale.

Vurdering af arbejdsgiver og medarbejder

Det er arbejdsgiverne og den enkelte ansatte, der sammen vurderer, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende medarbejder fortsat varetager sin vanlige funktion.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der i vurderingen tages stilling til: Hvor stor eksponeringsrisiko den enkelte er udsat for i sin funktion, hvilke muligheder der er for omplacering til en funktion uden oplagt smitterisiko, og hvordan den ansatte selv vurderer både egen tryghed og risiko.

Læs retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og læs mere uddybende om de udsatte grupper herunder.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk.

Hvis du vil vide mere

Coronavirus/Covid-19

Find mere information fra danske myndigheder om coronavirus/covid-19 på:

www.coronasmitte.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil gennemføre faste test af alt sundhedspersonale

Regionerne har siden Corona-epidemiens start udført mere end 1 million test for COVID-19. En betydelig del af dem har været test af sundhedspersonale. Nu skruer regionerne op for den systematiske testning af medarbejdere og indfører fx faste intervaller for tests for at blive ved med at holde smittespredningen nede. – Test-indsatsen udbygges, så medarbejderne og patienterne fortsat kan føle sig trygge, i takt med at besøgsrestriktioner på hospitalerne ophæves, og samfundet generelt åbner op igen, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Læs mere

Ny aftale: Alle ansatte i plejesektoren testes for COVID-19

For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

Læs mere

Stærkt samarbejde viser vejen for fremtidens beredskab

Kampen mod covid-19 har givet os ny værdifuld læring om, hvordan vi styrker epidemiberedskabet. Men vi kan også bruge kriseerfaringerne i den daglige drift i sundhedsvæsenet. Det skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere

Lad os bruge krisen konstruktivt til gavn for borgerne

Corona-krisen har vist, at det ikke kræver store omorganiseringer at indfri ønsket om et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Derimod kræver det, at vi bygger videre på de faglige fællesskaber, som har vist sig stærke, når det handler om at løse opgaver, der kræver samarbejde på tværs af sektorer, skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere