Coronavirus/covid-19

Regionerne: Vi tester så mange, vi kan - men mangler forsyninger

Forsyningsproblemer betyder, at regionerne er nødt til at prioritere at teste dem med de alvorligste symptomer på covid-19. Det gælder også medarbejdere i sundhedsvæsenet. – Jeg har fuld forståelse for, at man som medarbejder kan føle sig usikker. Men i den nuværende situation skal vi bruge vores ressourcer så klogt som muligt, siger Stephanie Lose.

Sundhedsstyrelsen opdaterede onsdag eftermiddag sine retningslinjer om håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet. I retningslinjerne står, at medarbejdere i sundhedsvæsenet, der varetager kritiske funktioner og udviser let til moderate symptomer på covid-19, kan blive udredt og eventuelt testet for coronavirus, hvis deres arbejdsgiver og egen læge vurderer, at der er brug for en hurtig raskmelding.

Midlertidige forsyningsproblemer og et stort pres på kapaciteten betyder dog, at det kan være nødvendigt for en region at prioritere at teste de danskere, som er mest alvorligt syge, og ikke medarbejdere i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, der har let til moderate symptomer. 

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, finder det helt forståeligt, hvis man som medarbejder er bekymret og ønsker at blive testet. Men hun understreger, at det er nødvendigt for sundhedsvæsenet at bruge testressourcerne med omtanke.

- Jeg har fuld forståelse for, at medarbejdere på både hospitaler og plejehjem kan føle sig usikre og nervøse over, om de bliver smittet eller kan smitte andre, når de er på arbejde, siger Stephanie Lose. Hun fortsætter:

- Det er dog langtfra alle af dem, der ønsker at blive testet, som lever op til kriterierne for test af medarbejdere. Samtidig skal vi anvende sundhedsvæsenets ressourcer så klogt som muligt og prioritere at teste dem, der har de alvorligste symptomer og er mest syge. Forsyningsproblemer betyder derfor også, at der aktuelt er regioner, som ikke har mulighed for at teste medarbejdere.

Det er de regionale vurderingsenheder på hospitalerne, der tager stilling til, om der på baggrund af henvisning fra egen læge skal foretages en test efter en klinisk vurdering.

Raske medarbejdere kan tage på arbejde, mens syge medarbejdere som alle andre danskere skal blive hjemme og først gå på arbejde efter at have været symptomfri i 48 timer. Medarbejdere, der bliver testet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, kan eventuelt raskmeldes tidligere ved negativ test for covid-19.

Fakta: Sundhedsstyrelsens retningslinjer

  • Raske personer tilbydes generelt ikke test for COVID-19, det gælder også personale i sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte.
  • Medarbejdere beskæftiget i sundhedsvæsen, ældrepleje eller i indsatser for socialt udsatte, der varetager kritiske funktioner som beskrevet i Sundhedsstyrelsens notat om beskrivelse af kritiske funktioner og har samtidig symptomer, der giver mistanke om COVID-19, kan telefonisk henvises til en regional COVID-19-vurderingsenhed med henblik på en klinisk vurdering og evt. test.
  • Medarbejdere kan efter 48 timers symptomfrihed igen møde på arbejde.
  • Personer, der varetager kritiske funktioner, kan møde på arbejde efter en negativ test for COVID-19 trods lette øvre luftvejssymptomer.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke SMS) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Coronavirus/Covid-19

Find mere information fra danske myndigheder om coronavirus/covid-19 på:

www.coronasmitte.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne vil gennemføre faste test af alt sundhedspersonale

Regionerne har siden Corona-epidemiens start udført mere end 1 million test for COVID-19. En betydelig del af dem har været test af sundhedspersonale. Nu skruer regionerne op for den systematiske testning af medarbejdere og indfører fx faste intervaller for tests for at blive ved med at holde smittespredningen nede. – Test-indsatsen udbygges, så medarbejderne og patienterne fortsat kan føle sig trygge, i takt med at besøgsrestriktioner på hospitalerne ophæves, og samfundet generelt åbner op igen, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Læs mere

Ny aftale: Alle ansatte i plejesektoren testes for COVID-19

For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

Læs mere

Stærkt samarbejde viser vejen for fremtidens beredskab

Kampen mod covid-19 har givet os ny værdifuld læring om, hvordan vi styrker epidemiberedskabet. Men vi kan også bruge kriseerfaringerne i den daglige drift i sundhedsvæsenet. Det skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere

Lad os bruge krisen konstruktivt til gavn for borgerne

Corona-krisen har vist, at det ikke kræver store omorganiseringer at indfri ønsket om et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Derimod kræver det, at vi bygger videre på de faglige fællesskaber, som har vist sig stærke, når det handler om at løse opgaver, der kræver samarbejde på tværs af sektorer, skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Læs mere