Gå til indhold

Sundhed

Mennesker med BED skal have en god behandling

Tvangsoverspisning bliver en officiel diagnose, og i regionerne gør vi klar til at opbygge et godt og trygt behandlingstilbud. Vi har allerede vigtige erfaringer at bygge på – og vi vil kæmpe for, at ressourcerne kommer til at følge. Det skriver Danske Regioners sundhedsudvalgsformand, Karin Friis Bach.

Af Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalgnovember 2020.

Store mængder mad indtaget uden kontrol. Tit indtaget i hemmelighed og fordi følelsen af vrede, sorg eller andet negativt er blevet for meget. Derefter fysisk ubehag, selvhad, skyldfølelse og skam.

Sådan er hverdagen for de mange tusind danskere, der lider af tvangsoverspisning eller på engelsk, Binge Eating Disorder (BED). Det er dybt trist situation for dem og deres nærmeste, og ofte har man sikkert også følt, at man har stået alene med sin spiseforstyrrelse.

Men det ændrer sig nu. WHO har anerkendt tvangsoverspisning som en officiel diagnose i diagnosemanualen – en manual, som også følges af Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at vi i det danske sundhedsvæsen fra 2022 skal have etableret et samlet behandlingstilbud til dem, der lider af BED.

Faglige retningslinjer skal på plads

Det anslås, at 40.000-50.000 mennesker lider af BED herhjemme i Danmark. I dag er der ikke et specifikt behandlingstilbud til dem, og selvom tvangsoverspisning er en spiseforstyrrelse, kan den faglighed, vi har opbygget i behandlingen af andre spiseforstyrrelser, ikke bare overføres én-til-én til behandlingen af BED.

Jeg er derfor glad for, at vi nu får en national drøftelse af, hvordan vi skal skrue et samlet tilbud til mennesker med BED sammen. Særligt vigtigt bliver dialogen med Sundhedsstyrelsen om, hvordan de faglige retningslinjer for visitation og behandling skal se ud. For ligesom med alle andre sygdomme er det helt afgørende at få fastlagt en klar arbejdsdeling mellem sundhedsvæsenets forskellige sektorer:

Hvornår er der brug for specialistbehandling på et hospital – hvad end der er tale om indlæggelse eller et ambulant besøg, hvornår skal patienterne ses og behandles af den praktiserende læge og hvilken rolle skal kommunerne spille, for eksempel i den forebyggende og opfølgende indsats?

Alt det bliver vigtigt at få lagt fast, så vi kan sikre en god og sammenhængende indsats og behandling til den store gruppe patienter, der er tale om. Jeg ser gerne, at vi går i gang med arbejdet med det samme, så vi står klar med et godt tilbud hurtigst muligt. BED-patienterne har ventet længe nok.

Starter ikke fra scratch

Vi starter imidlertid ikke fra scratch, når vi skal opbygge et stærkt regionalt behandlingstilbud. I psykiatrien har vi mange dygtige ansatte, og flere steder i landet har vi medarbejdere, der har stor viden om BED og flere års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser.

For eksempel har psykiatrien i Region Hovedstaden gennem satspuljemidler indhentet en masse erfaringer med behandling af BED og på den baggrund udviklet et ambulant behandlingsprogram, som patienterne har haft stor gavn af. Programmet blev dog nødt til at lukke igen, da Folketinget ikke afsatte ressourcer til, at tilbuddet kunne videreføres eller gøres landsdækkende efter satspuljebevillingens udløb.

Det er også vigtigt, at vi i det nye behandlingstilbud tænker i digitale løsninger, så man som patient kan klare meget af sin behandling hjemme, hvis der ikke er behov for at komme på hospitalet. Lige nu afprøver Region Syddanmark et landsdækkende internetbaseret behandlingsprogram for mennesker med let til moderat BED.

Behandlingen består af et 10 ugers online program baseret på kognitiv adfærdsterapi, og en gang om ugen er der skriftlig kontakt til en psykolog, som følger forløbet og støtter patienten i at løse opgaverne i programmet. Indsatsen er i øvrigt også finansieret med satspuljemidler, og der har været så mange, der gerne har ville deltage i programmet, at man pt. har været nødt til at lukke for nye deltagere.

Kræver de nødvendige ressourcer

Når vi skal etablere et nyt landsdækkende behandlingstilbud forudsætter det selvfølgelig også, at vi får de nødvendige – og permanente – ressourcer til det. Det vil vi naturligvis drøfte med Sundhedsministeriet.

Tvangsoverspisning bliver nu en officiel diagnose, og i regionerne gør vi os klar til at opbygge et godt og trygt behandlingstilbud. Vi har allerede vigtige erfaringer at bygge på – og vi vil kæmpe for, at ressourcerne kommer til at følge med til gavn for patienterne.

Billede: Sådan kan den BED-ramte opleve sig selv i forhold til andre.

Relaterede nyheder

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnoser har brug for den rigtige start

Langt om længe får mennesker, som kæmper både med misbrug og psykisk sygdom snart et samlet tilbud, forankret i regionerne. Men det er nødvendigt, at tilbuddet fra start får de rette betingelser, skriver formand for Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg Jacob Klærke.

Læs mere