Gå til indhold

Coronavirus/COVID-19

Regionerne indfører krav om Coronapas for medarbejdere

Når loven om Coronapas bliver vedtaget i Folketinget vil den gælde på tværs af arbejdsmarkedet. Det betyder, at vi i endnu højere grad kan forebygge smittespredning og dermed behov for sygehusindlæggelser, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Med den nye lov om Coronapas, som forventes at træde i kraft senere på ugen, kan regionerne bede om at se medarbejderes Coronapas. Dermed skal alle have et gyldigt Coronapas, når man er på et hospital eller andre regionale arbejdspladser. Det gælder i forvejen også, hvis man som borger har en behandlingsaftale, eller man skal besøge en indlagt.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at COVID-19 igen spreder sig i samfundet på det niveau, som det gør. At vi nu på alle arbejdspladser kan bede om at få forevist et gyldigt Coronapas for medarbejdere betyder for eksempel, at vi i endnu højere grad kan forebygge smittespredning i samfundet og dermed behov for sygehusindlæggelser, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner:

- Regionerne tager denne opgave på sig, og kravet vil gælde for alle de regionale medarbejdere. Vi håber, at alle medarbejdere forsat støtter op ved at have et gyldigt Coronapas, når de er på arbejde, da de ofte har at gøre med syge og særligt sårbare borgere.

Regionerne vil drøfte udmøntningen på de enkelte arbejdspladser med medarbejdere i regi af MED-systemet.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt:

E: pressekontakt@regioner.dk

M: 51 51 18 18 (ikke sms)

 

Relaterede nyheder

Læs mere

Frontpersonale med senfølger efter COVID-19 skal mødes med udstrakt fleksibilitet

Sundhedsministeren, Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Yngre Læger er enige om, at der fortsat skal udvises udstrakt fleksibilitet over for frontpersonale i sundhedssektoren, der har senfølger efter at være blevet smittet med COVID-19 på arbejdspladsen.

Læs mere

Regioner bakker op: Restriktioner kan fjernes, men hospitaler vil fortsat døje med ventelister

Regionerne bakker op om, at tiden er inde til at fjerne restriktionerne. Hospitalerne vil dog fortsat være pressede og have svært ved at følge med i udredning og behandling af andre sygdomme. Fokus er nu på at komme op på normalt aktivitetsniveau.

Læs mere

Overordnede rammer for udmøntning af vinterpakken og fordeling mellem regionerne

Fordelingen mellem regionerne af pengene fra vinterpakken er på plads og regionerne har fastlagt de helt overordnede rammer for, hvordan pengene skal bruges.

Læs mere

De praktiserende læger skal hjælpe med Covid-vaccination i hele landet

Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har indgået en rammeaftale, som åbner for, at både børn og voksne kan blive vaccineret mod covid-19 i hele landet. Det sker efter, at sundhedsmyndighederne har besluttet at inddrage de alment praktiserende læger i vaccinationsudrulningen. Praktiserende læger i alle regioner forventes at gå i gang med at vaccinere i løbet af næste uge.

Læs mere