Gå til indhold

Forebyggelse

Søg penge fra regionernes forebyggelsespulje

Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse er forlænget og nu igen åben for ansøgninger. -Vi vil målrette forebyggelsesindsatsen bedst muligt, siger Karin Friis Bach, sundhedsudvalgsformand for Danske Regioner.

Puljen udgør i alt 8 mio. kr, som uddeles i foråret 2022 til de bedste forskningsprojekter blandt ansøgerne.
Det er fjerde år i træk, at regionerne bevilliger penge fra puljen. Sidste års pulje gav penge til syv projekter.

-Flere og flere borgere lider af kroniske sygdomme, er multisyge eller har psykiske udfordringer. Den udvikling skal nødig fortsætte. Af hensyn til borgernes livskvalitet er det vigtigt, at vi får sat ind, før sygdom opstår eller forværres. Derfor håber jeg, at der igen i år kommer mange ansøgninger til puljen, siger Karin Friis Bach.

Forebyggelse ved at løfte i flok

Ved vurderingen af ansøgningerne vil det blandt andet blive prioriteret, at forskningen involverer flere samarbejdspartnere og forskningsmiljøer, og at det enkelte projekts resultater kan udbredes til flere regioner og kommuner.

-Vi skal have mest sundhed for pengene, og når det gælder forebyggelse, ved vi, at den bedste indsats netop handler om at løfte i flok, lyder det fra Danske Regioners sundhedsudvalgsformand.

De første penge fra puljen blev uddelt i 2019. Finansieringen af puljen var oprindeligt begrænset til tre år, men bestyrelsen i Danske Regioner har besluttet at forlænge puljen, og det er på dén baggrund, at der igen uddeles penge i 2022 og i årene fremover.

Søg inden 4. januar 2022

Danske Regioners bestyrelse har samtidig besluttet, at medarbejdere i Region Hovedstaden fremover kan søge puljen på lige fod de andre regioner. Region Hovedstadens ansatte har ellers ikke kunne være hovedansøgere på projekter, fordi regionens andel af midler i puljen har finansieret ”Det Sektorfrie Forebyggelseslaboratorium”. Det vil ikke være tilfældet i fremtiden, fordi økonomien til puljen og laboratoriet nu er adskilt.

Ansøgningsfristen udløber 4. januar. Ansøgningerne bliver vurderet af en faglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra regionerne og Praktiserende Lægers Organisation, PLO. Arbejdsgruppen indstiller en række ansøgninger til en regional styregruppe. Dernæst beslutter styregruppen, hvilke projekter der skal modtage bevillinger. Ansøgerne får besked i marts 2022.

Læs mere om puljen og ansøgning:

Illustration med teksten: 8 mio kroner til forebyggelse.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Tusindvis af medarbejdere må bruge deres arbejdstid på indlæggelser, der kunne have været forebygget

Mere end 66.000 gange blev en borger over 64 år indlagt akut i 2022, selvom det ofte kunne have været forebygget. Det svarer til en omkostning for hospitalerne på omtrent 2,2 milliarder kroner og næsten 4.500 sygeplejerskers arbejde i et helt år, viser beregninger fra Danske Regioner.

Læs mere

Danske Regioner: Svækkede ældre skal have bedre hjælp

Samfundskontrakten er ude af balance, når det handler om at give svækkede ældre den rette hjælp. Området, der er fordelt på service og sundhedslov, skal gentænkes. Regionerne er parate til et større ansvar for at styrke ældres sundhed.

Læs mere