Fælles regional pulje til forskning i forebyggelse

Regionernes fælles regionale pulje uddeler i år 2020 op til 9,5 mio. kroner til forskning i forebyggelse.

Regionerne har oprettet en fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse. Puljen skal bidrage til, at forebyggelsesindsatsen på tværs af region, kommune, almen praksis og civilsamfundsorganisationer mv. går hånd i hånd med den nyeste viden om, hvad der virker.

Regionerne kan ansøge midler til forskningsprojekter, der fremmer viden om forebyggelse på tværs af flere regioner, og producerer viden om effekt af indsatser. Forskningen kan involvere flere samarbejdsparter og forskningsmiljøer. Fællesregionale projekter vil blive prioriteret. 

Regionerne har samlet afsat 10 mio. kroner til forskning i forebyggelse hvert år i en fireårig periode med start i 2018. Region Hovedstadens andel af midler anvendes i et sektorfrit forebyggelseslaboratorium, som er forskningsbaseret.

I oktober 2019 blev puljen udmøntet for første gang. Her fik otte projekter en bevilling. Nedenfor kan du læse, hvilke projekter, der er tale om. 

Puljen er i alt på ca. 27,5 millioner kroner, og er specifikt øremærket til forskning i forebyggelse og vil blive udmøntet over de næste tre år.

Puljen vil blive udmøntet i år 2019, 2020 og 2021. I år 2020 vil der udmøntes i alt 9.570.984 kroner. 

Læs mere: 

Ansøgninger til puljen

Ansøgning til regionernes fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse foregår elektronisk. Du skal oprette en profil på Efond for at tilgå ansøgningsskemaerne. Vær opmærksom på at vælge den rette fond og skema ved oprettelse af ansøgning. Opret en profil og ansøg via e-fond på følgende link:

Log på e-fond

Vejledninger til udfyldelse af ansøgningsskemaerne finder du her: 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema (pdf)

Håndbog for den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse (pdf)

Persondatapolitik for den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse 

 

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

HSJ.png
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ann Vilhelmsen,
Seniorkonsulent
T
M 4020 2709
E avi@regioner.dk
ANN.png