Gå til indhold

Fælles regional pulje til forskning i forebyggelse

Med ”Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse” vil regionerne løfte folkesundheden, så danskerne får flere sunde leveår. Puljen er åben for nye ansøgninger frem til 4. januar 2022.

Puljen skal bidrage med viden om, hvad der i praksis virker inden for forebyggelse, og hvad der er effektivt, så regioner og andre parter får bedre mulighed for at koordinere og prioritere indsatser, der fremmer folkesundheden.

Regionerne kan ansøge om midler til forskningsprojekter, der har potentiale til udbredelse. Det vægtes derfor også højt, at forskningen involverer flere samarbejdsparter og forskningsmiljøer, og at det enkelte projekts resultater kan implementeres og udbredes til fx flere regioner, kommuner eller nationalt niveau efterfølgende.

Puljen er blevet udmøntet tre gange. Den blev første gang udmøntet i 2019, hvor otte projekter modtog bevilling. I 2020 modtog ni projekter bevilling, og i 2021 modtog syv projekter bevilling.

Puljen er nu åben for nye ansøgninger. Den udgør i alt 8 mio. kr., som uddeles næste forår. Fristen for ansøgning er den 4. januar 2022.

Neden for kan du læse mere om puljen, og hvordan du ansøger. Herudover kan du læse mere om projekterne, der har modtaget støtte i 2019, 2020 og 2021.

 

Ansøgninger til puljen

Ansøgning til regionernes fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse foregår elektronisk. Du skal oprette en profil på Efond for at tilgå ansøgningsskemaerne. Vær opmærksom på at vælge den rette fond og skema ved oprettelse af ansøgning. Opret en profil og ansøg via e-fond på følgende link:

Log på e-fond

Vejledninger til udfyldelse af ansøgningsskemaerne finder du her: 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema (pdf)

Håndbog for den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse (pdf)

Persondatapolitik for den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse 

Regnskabsinstruks for projekter støttet af puljen (pdf)

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Ann Vilhelmsen