Gå til indhold

Fælles regional pulje til forskning i forebyggelse

Med ”Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse” vil regionerne løfte folkesundheden, så danskerne får flere sunde leveår.

Puljen skal bidrage med viden om, hvad der i praksis virker inden for forebyggelse, og hvad der er effektivt, så regioner og andre parter får bedre mulighed for at koordinere og prioritere indsatser, der fremmer folkesundheden.

Puljen udgør i alt 7 mio. kr. Regionerne kan ansøge om midler til forskningsprojekter, der har potentiale til udbredelse. Det vægtes derfor også højt, at forskningen involverer flere samarbejdsparter og forskningsmiljøer, og at det enkelte projekts resultater kan implementeres og udbredes til fx flere regioner, kommuner eller nationalt niveau efterfølgende.

Puljen er blevet udmøntet fem gange. Den blev første gang udmøntet i 2019, hvor otte projekter modtog bevilling. I 2020 modtog ni projekter bevilling, i 2021 modtog syv projekter bevilling, i 2022 modtog otte projekter bevilling, og i 2023 modtog syv projekter bevilling fra puljen.

Nedenfor kan du læse mere om puljen. Herudover kan du læse mere om projekterne, der har modtaget støtte i 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024.

Puljen er nu lukket for ansøgninger. Den åbner igen til efteråret 2024 med ansøgningsfrist primo 2025.

Hvis du har spørgsmål til Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse, er du velkommen til at sende en mail til forebyggelsespuljen@regioner.dk

Ansøgninger til puljen

Ansøgning til regionernes fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse foregår elektronisk. Du skal oprette en profil på Efond for at tilgå ansøgningsskemaerne. Vær opmærksom på at vælge den rette fond og skema ved oprettelse af ansøgning. Opret en profil og ansøg via e-fond på følgende link:

Log på e-fond

Vejledninger til udfyldelse af ansøgningsskemaerne finder du her: 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema (pdf)

Håndbog for den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse (pdf)

Persondatapolitik for den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse (pdf)

Regnskabsinstruks for projekter støttet af puljen (pdf)

Skabelon til statusrapport (docx)

Læs mere

Læs om sammensætningen af styregruppen og den faglige arbejdsgruppe her:

Sammensætning af styregruppen og den faglige arbejdsgruppe (pdf)

Find oversigt over projekter der tidligere har modtaget støtte fra Den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse:

Projekter støttet af puljen i 2019 (pdf)

Projekter støttet af puljen i 2020 (pdf)

Projekter støttet af puljen i 2021 (pdf)

Projekter støttet af puljen i 2022 (pdf)

Projekter støttet af puljen i 2023 (pdf)

Projekter støttet af puljen i 2024 (pdf)

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sofie Vennike