Gå til indhold

Psykiatri

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) har netop indgået aftale om en modernisering af de praktiserende psykiateres speciale under overenskomsten. Aftalen beskriver, hvilke voksne psykiatriske patienter, der bedst behandles i speciallægepraksis. Samtidig lægger aftalen op til flere fleksible behandlingsforløb med større brug af klinikpersonale, så speciallægerne kan bruge deres kompetencer dér, hvor behovet er størst. På den måde forventer parterne behandling af endnu flere patienter og dermed kortere ventetid.

Forventningen er kortere ventelister

Formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Heino Knudsen er glad for den faglige modernisering:

- Vi har lavet en aftale, der sikrer rammerne for, at vi kan behandle flere. Derfor er vigtigt for os, at vi i fællesskab gør det muligt for klinikpersonale at bistå psykiaterne i endnu højere omfang. Det kan frigive ekstra tid til, at speciallægerne behandler nye patienter, og dermed har vi forventning om kortere ventelister. siger Heino Knudsen.

Også FAPS ser positivt på moderniseringen, siger formand, Ann-Louise Reventlow-Mourier:

- De 138 praktiserende psykiatriske praksis-klinikker behandler årligt godt 59.000 patienter, og de vil fremover kunne hjælpe endnu flere patienter i nærheden af deres bopæl. Det er en stor fordel, for afstand kan være en barriere for patienterne ift. at søge psykiatrisk behandling.

Behandling i fokus

Heino Knudsen og Ann-Louise Reventlow-Mourier lægger også vægt på, at ingen patienter får uhensigtsmæssigt lange forløb:

- Patienterne i speciallægepraksis skal selvfølgelig afsluttes på en god måde, siger Heino Knudsen og fortsætter:
- Nogle patienter kan afslutte deres behandling i speciallægepraksis, mens andre f.eks. skal følges op og færdiggøre behandlingen hos deres egen praktiserende læge. Det vil sikre plads til behandling af nye patienter. Behovet er stort, så det er vigtigt, at der er et fokus på at få behandlet mange patienter hos de praktiserende psykiatere, som regionerne opretter ydernumre til, lyder det fra Heino Knudsen.

Ann-Louise Reventlow-Mourier peger desuden på, at moderniseringen understøtter både den politiske og faglige ti-årsplan for psykiatrien og planerne om at styrke det nære sundhedsvæsen:

- Psykiatriplanen og det nære sundhedsvæsen er begge øverst på både den faglige og den politiske dagsorden, og mange efterlyser handling på områderne. Med aftalen leverer vi et bidrag til at øge psykiatriens behandlingsindsats, samtidig med at vi styrker det nære sundhedsvæsen.

Fakta:

  • Aftalen træder i kraft 1/6 2023
  • Cirka 29.000 gange årligt opstartes behandling af voksne patienter hos praktiserende psykiatere
  • I 2021 blev godt 59.000 patienter behandlet i psykiatrisk speciallægepraksis
  • Regionernes overenskomst med FAPS omfatter pt. 107 fuldtidspraksis og 31 deltidspraksis inden for specialet psykiatri (31-12-2023)

    Læs mere: 
  • Moderniseringsrapport for speciale Psykiatri (PDF)
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt: 

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller

pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Danske Regioner efter kritik: Der er rettet op

Regionerne tager Rigsrevisionens kritik af overholdelse af de maksimale ventetider for kræftpatienter alvorligt. Rapporten understreger, at reglerne på området har været uklare. Der er nu skabt klarhed med en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen og langt mere systematisk monitorering af de maksimale ventetider.

Læs mere

Nye tal fra regionerne: Langt de fleste kræftpatienter bliver behandlet til tiden

Langt de fleste kræftpatienter kommer i gang med deres behandling inden for tidsfristerne af de maksimale ventetider, og det er kun en brøkdel af patienterne som venter længere af kapacitetsmæssige årsager.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere