Gå til indhold

Marianne Brinch-Fischer

Chefrådgiver
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 314
Arbejdsområder:
 • Tjenestemandsregler generelt
 • Tjenestemandsregulativ for regionalt ansatte tjenestemænd
 • Pensionsregulativ for tjenestemænd og visse andre ansatte
 • Protokollat om generelle ansættelsesvilkår
 • Tele- og hjemmearbejde
 • Tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål
 • Implementeringsudvalget
 • Decentrale arbejdstidsaftaler
 • Konvertering af ulempetillæg
 • Virksomhedsoverenskomster
 • Deltidsarbejde
 • Tidsbegrænset ansættelse
 • Befordringsgodtgørelse
 • Beskæftigelsesanciennitet
 • Tjenesterejseaftale
 • Personalegoder
 • Deltidsansattes adgang til et højere timetal
 • Paritetisk Nævn, forretningsorden for
 • Gruppeliv
 • EU/internationale arbejdsgiverinteresser, herunder
  • SGI (SAC, General Assembly/Delegates Commitee, SGI-DK)
  • CEMR 
  • EU-specialudvalget for beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold