Sygefravær

Lavt sygefravær på de regionale arbejdspladser er en vigtig brik i arbejdet at kunne anvende de regionale personaleressourcer bedst muligt til gavn for borgerne. Derfor er det et vigtigt fokusområde for regionerne og Danske Regioner.

Borgerne har med rette høje forventninger til den service og behandling, som leveres af regionernes ansatte.

Et lavt sygefravær kan bidrage til at give kontinuitet og kvalitet i den service og behandling der leveres til borgerne. Det er til gavn for både borgeren og de ansatte, og det er også godt for den regionale økonomi. Derfor er et så lavt sygefravær som muligt et vigtigt fokusområde i regionerne og i Danske Regioner.

Danske Regioner forsøger at understøtte regionernes arbejde med at nedbringe sygefravær ved at skabe mulighed for at udveksle erfaringer om de mange forskellige aspekter af sygefravær.

Konstant fald i sygefraværet siden regionernes dannelse

Over den tiårige periode fra 2007 til 2017 er sygefraværet faldet fra 12,9 dagsværk til de nuværende 10,7 – et samlet fald på knap 18 procent. Det er en glædelig tendens, da det viser at regionernes fokus på nedbringelse af sygefraværet og et godt arbejdsmiljø virker, og at det derudover betyder flere hænder til at løse kerneopgaven.

Omsat til fuldtidsbeskæftigede betyder det seneste fald i sygefraværet, at der i 2017 i forhold til 2007 var lidt over 1.000 flere fuldtidsansatte svarende til knap 2 millioner arbejdstimer eller 270.00 arbejdsdage.

Udviklingen illustreres i grafen nedenfor.

Hvert år udarbejder Danske Regioner en rapport, hvor det foregående års sygefravær samt udviklingen de seneste år sammenlignes på tværs af regionerne. Udover det samlede sygefravær sammenlignes sygefraværet for de enkelte sygehuse, faggrupper og områder fordelt på de forskellige regioner. Rapporten udarbejdes på baggrund af en særkørsel fra Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor. Rapporten downloades via linket nederst på siden.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

CET.png
Relaterede nyheder

Læs mere