Gå til indhold

Sygefravær

Lavt sygefravær på de regionale arbejdspladser er en vigtig brik i arbejdet at kunne anvende de regionale personaleressourcer bedst muligt til gavn for borgerne. Derfor er det et vigtigt fokusområde for regionerne og Danske Regioner.

Borgerne har med rette høje forventninger til den service og behandling, som leveres af regionernes ansatte.

Et lavt sygefravær kan bidrage til at give kontinuitet og kvalitet i den service og behandling der leveres til borgerne. Det er til gavn for både borgeren og de ansatte, og det er også godt for den regionale økonomi. Derfor er et så lavt sygefravær som muligt et vigtigt fokusområde i regionerne og i Danske Regioner.

Danske Regioner forsøger at understøtte regionernes arbejde med at nedbringe sygefravær ved at skabe mulighed for at udveksle erfaringer om de mange forskellige aspekter af sygefravær.

Generelt faldende sygefravær siden regionernes dannelse

Det samlede sygefravær i den regionale sektor steg 0,5 dagsværk fra 10,8 til 11,3 fra 2019-2020. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor. Stigningen kommer efter en længere periode med stabilt og relativt lavt fravær i regionerne.

Stigningen fra 2019-2020 kan i langt hen ad vejen tilskrives corona-pandemien. Eksempelvis viser Region Midtjyllands egen opgørelse, at fraværet fratrukket Corona-fravær ville være faldet i perioden.

Kigger man på udviklingen i fraværet siden regionernes dannelse, er der fortsat en klar tendens til et fald. Tilbage i 2007 var fraværet 12,9 dagsværk pr. fuldtidsansat. Der er altså sket et fald på 1,6 dagsværk pr. medarbejder svarende til knap 700 fuldtidsbeskæftigede eller ca. 180.000 arbejdsdage.

Udviklingen illustreres i grafen nedenfor.

Hvert år udarbejder Danske Regioner en rapport, hvor det foregående års sygefravær samt udviklingen de seneste år sammenlignes på tværs af regionerne. Udover det samlede sygefravær sammenlignes sygefraværet for de enkelte sygehuse, faggrupper og områder fordelt på de forskellige regioner. Rapporten udarbejdes på baggrund af en særkørsel fra Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor. Rapporten downloades via linket nederst på siden.

Relaterede nyheder

Læs mere